Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi årskurs 5 höstterminen

Skapad 2015-06-15 10:19 i Junibackens skola Ludvika
Hur är din kropp uppbyggd och hur fungerar den?
Grundskola 5 Biologi
Ekosystem, näringskedjor och hållbar utveckling.

Innehåll

Mål

- Veta vad menas med ekosystem och kunna redogöra för sjö som ett ekosystem.
- Känna till samband mellan organismer och den icke levande miljön. 
- Veta vad som menas med näringskedjor och näringsväv.
- Veta vad menas med hållbar utveckling.
- Känna till ekosystemtjänster.

 

Hur ska du lära dig detta?

Du ska lära dig detta genom att:

- Använda kunskaper du redan har i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning till frågor som rör ekosystem och hållbar utveckling.
- Genomföra systematiska undersökningar kring ekosystem.
- Ta del av ny fakta som beskriver och förklarar ekosystem, näringskedjor, näringsväv, ekosystemtjänster och hållbar utveckling.

Vad kommer att bedömas?

Du kommer att bedömas i dina kunskaper och din förmåga att:

- Samtala, diskutera och resonera kring frågor som rör ekosystem och hållbar utveckling. 
- Genomföra och reflektera kring undersökningar.
- Använda grundläggande kunskaper om ekosystem, näringskedjor, näringsväv, ekosystemtjänster och hållbar utveckling. 

Hur får du visa vad du kan?

Du får möjlighet att visa vad du kan genom:

- Klassrumsdiskussioner
- Redovisningar
- Undersökningar
- Skriftliga prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Kunskapskrav biologi 4-6

Kunskapskrav biologi 4-6

Ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturbruk och ekolo¬gisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopp¬lingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska sam¬band.
Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: