👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English year 5

Skapad 2015-06-15 13:38 i Junibackens skola Ludvika
Welcome to a new school year.
Grundskola 5 Engelska
This year we will speak, read an write English like never before.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du ska få lära dig:

- Lässtrategier för engelska skönlitterära texter och sakprosatexter.
- Skrivstrategier för engelska skönlitterära texter och sakprosatexter.
- Hur du kan bearbeta din egen text.
- Hur det engelska språket är uppbyggd.
- Hur du kan samtala om, reflektera kring och argumentera för dina åsikter, känslor, intressen eller andra välbekanta ämnen på engelska.
Hur ska du lära dig detta?

Du ska lära dig detta genom att:

- Läsa engelsk skönlitteratur och sakprosa.
- Skriva engelska skönlitterära texter och sakprosatexter.
- Använda film som utgångspunkt för att lyssna, prata och förstå engelska.
- Diskutera läs- och skrivstrategier för engelsk skönlitteratur och sakprosa.
- Samtala om det engelska språkets struktur (meningsbyggnad, stavningsregler etc.). 
- Samtala om språkbruk, uttal och intonation.

Vad kommer att bedömas?

Du kommer att bli bedömd på dina språkkunskaper och din förmåga att:

- Läsa och skriva engelska skönlitterära texter och sakprosatexter.
- Samtala om  och diskutera vardagliga situationer, åsikter, känslor etc.
- Använda, resonera och reflektera runt ny språkkunskap.

Hur du får visa vad du kan?

Du får möjlighet att visa vad du kan genom att:

- Hålla muntliga redovisningar och delta i klassdiskussioner.
- Läsa skönlitterära texter och sakprosatexter.
- Skriva skönlitterära texter och sakprosatexter.
- Arbeta med språkets struktur, uppbyggning och bruk.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
English year 5

Du behöver öva/träna mer för att nå målen
Bra
Mycket bra
Utmärkt
Kommunikation
Du behöver öva/träna mer för att nå målen
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Tala
Du behöver öva/träna mer för att nå målen
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Muntligt/Berätta om sig själv eller person
Du behöver öva/träna mer för att nå målen
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. .
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Skriva
Du behöver öva/träna mer för att nå målen
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.