Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Södertälje Friskola-Förebygga skador

Skapad 2015-06-15 14:04 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Genom att idrotta förbättrar man sin hälsa på många olika sätt men att idrotta kan också medföra risker att man skadar sig. Det är därför viktigt att känna till hur man på bästa sätt minskar riskerna för att olika skador uppkommer.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Du kommer att i detta idrottsområde framför allt titta närmare på uppvärmningen som en del i det förebyggande arbetet för att minska risken för skador. Men du kommer också att få lära dig om fler saker som är viktiga att tänka på så att man inte skadar sig.

Innehåll

1. Teoretisk genomgång- förebyggande av skador.

I det här passet går vi in och tittar djupare på vad uppvärmning är, varför det är viktigt med uppvärmning och hur en uppvärmning kan se ut.

Vi lär oss också om att det finns fler saker att ta hänsyn till för att minska riskerna för skador.

T.ex. skyddsutrustning, teknik, rätt nivå, instruktioner, fair play.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

2. Planering av och genomförande av egen uppvärmning

Ni kommer att tillsammans med kamrater ansvara för att hålla i en uppvärmning för klassen.

Under detta moment, planerar ni, genomför och utvärderar er uppvärmning.

Planering

Ni skriver och berättar vilka övningar ni kommer att göra och varför ni gör dem. Varje elev skriver (muntligt) berättar själva.

Genomförande

Alla i gruppen medverkar och visar olika uppvärmningsövningar.

Utvärdering

Efter uppvärmningen får ni chansen att utvärdera er uppvärmning. Blev kamraterna uppvärmda? Vad kunde vi gjort annorlunda?

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

3. Diskussion

Efter alla uppvärmningar kommer vi att samlas enskilt/grupp och diskutera hur man förebygger skador.

Så här arbetar vi

Läraren kommer att hålla en presentation om uppvärmning och att förebygga skador.

Du kommer att få tillgång till texter om uppvärmning och förebyggande av skador.

Du kommer att få planera, genomföra och utvärdera en uppvärmning.

Du kommer att få diskutera att förebygga skador med lärare och andra elever,

Så här bedömer jag dina kunskaper

* Din skriftliga/muntliga planering.

* Hur du visar/beskriver din uppvärmning.

* Hur du i grupp/enskild diskussion berättar hur man förebygger skador.

 

Matriser

Idh
Förebygga skador

Kunskapskrav Att förebygga skador vid idrottande.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förebygga skador
Du kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är för- knippade med lekar, spel och idrotter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: