Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krafter, rörelse och hävstång 2015

Skapad 2015-06-16 08:18 i Pysslingen Skolor Kristianstads Montessoriskola Arkiv Pysslingen grundskolor
Grundskola 7 – 8 Fysik

Innehåll

Arbetsområde

Denna period kommer fysiken att handla om kraft, rörelse och hävarm. Vi kommer att avsluta med ett skriftligt test och ni ska också lämna in 2 labrapporter.

Det är viktigt att läsa sidorna mer än en gång varje vecka. Området innehåller en del nya uttryck och ord, fundera över vad de innebär så att du verkligen har förstått. Fråga direkt om något verkar oklart och kom ihåg att det kan vara en skillnad på vad man menar med ett ord vardagssammanhang och vad vi menar med det i fysiken (t.ex tyngd).

I labrapporten ska ni använda er av följande rubriker; Inledning, hypotes, materiel, säkerhet, utförande, resultat och diskussion.

Glöm inte att fysikböckerna finns att ladda ner som MP3-filer från nätet! Gå in på http://www.tefy.se/ och klicka på den bok du vill lyssna på. Just nu jobbar vi med Fysik LPO 1, kap 2 och 3.

Metod

Vi kommer börja med en övergripande genomgång och kommer sen ha små genomgångar under varje lektion. Sen får ni läsa i boken och bearbeta texten. Texten ska bearbetas på olika sätt under olika veckor, så detta är också en träning i studieteknik. Fundera över vilket sätt som passar dig bäst!

Vi kommer också lägga mycket tid på laborationer och du kommer få skriva labrapporter.

Tidsplan

Lektion 1 (v.41): Uppstart, genomgång av PP och powerpoint. Läs sida 23-24 och bearbeta texten genom att göra en mindmap på innehållet.

Lektion 2 (v.42): Genomgång av labrapport. Glöm inte lämna in labrapport på krockprov innan du går från lektionen. Läs sida 25-27 och bearbeta texten genom att göra instuderingsfrågorna på sida 36-37 ( uppgift 67-78).

Lektion 3 (v.43): Laborationer. Läs sida 28-30 skriv stödord och bearbeta texten genom att skriva stödord och göra egna anteckningar på innehållet.

Lektion 4 (v.46): Laborationer, skriva labrapport. Inlämning labrapport senast fredag 13/11. Läs om medelfart på sidan 40, om acceleration på sidan 41 och hela 42-43. Bearbeta texten genom att skriva egna frågor på texten och sen besvara dem.

Lektion 5 (v.47): Repetition, hastighetskoll

Lektion 6 (v.48): Prov

Lektion 7 (v.49): Genomgång av prov, uppstart kretslopp

Syfte

Så här står det i det centrala innehållet.

Redovisning

Jag kommer att bedöma ert prov, era labrapporter och ert laborerande. Matrisen nedan består av kunskapskrav för år 9 för betygen A, C och E. I bedömningen tas hänsyn till vilken klass eleven går i nu.

Du ska kunna förklara, ha förståelse och kunna diskutera följande moment när vi är klara med denna fysikperiod.

Krafter, vad de är, hur de mäts, hur de ritas, hur de kan samverka och hur de kan motverka varandra.

Massa

Tyngd

Gravitation

Tyngdpunkt

Stödyta

Stabilitet

Hävstång, hur den fungerar, användningsområden, lättare uträkningar på vridmoment

Friktion

Medelfart

Accelaration och retardation (ökning och minskning av hastighet)

Tröghet

Fritt fall

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
    Fy  7-9
  • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
    Fy  7-9

Matriser

Fy
Kunskapskrav Fysik år 9

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Labrapport 5
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Laboration 6
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Labrapport och laboration 7
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Labrapport 8
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Labrapport 9
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Labrapport och prov 10
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Labrapport och prov 11
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: