Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text, en läsande klass år 2-3

Skapad 2015-06-16 15:13 i Malmabergsskolan Västerås Stad
Planering i läsförståelse, en läsande klass.
Grundskola 2 – 3 Svenska Svenska som andraspråk

Du kommer att få lära dig olika strategier för att utveckla din läsförståelse. Med hjälp av spågumman, detektiven, reportern, konstnären, och cowboyen kommer du få träna på hur man kan tänka kring texter, både texter som du får lyssna på och texter som du läser själv.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att utveckla elevernas förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll

Dessa delar ur det centrala innehållet behandlas i arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Bedömning och kunskapskrav

I detta arbete bedöms på vilket sätt du:

 1. Använder dig av lässtrategierna när du lyssnar på högläsning
 2. Använder dig av lässtrategierna när du läser egna texter

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

UNDERVISNING

 Du kommer att få lära känna de fem läsfixarna Spågumman, Detektiven, Cowboyen, Reportern och Konstnären.

1. Högläsning

2. Egen läsning

Matriser

Sv SvA
Berättande text, en läsande klass år 2

Matris för Svenska ht 2014 årskurs 2

Här nedan kan man utläsa var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling utifrån lärarens bedömning.
Nivå 1
Du är på väg mot godtagbara kunskaper för årskurs 2-3
Nivå 2
Du har godtagbara kunskaper för årskurs 2-3
Nivå 3
Du har mer än godtagbara kunskaper för årskurs 2-3
Högläsning
Använda lässtrategierna spågumman och detektiven under högläsning.
Du kan med stöd fundera över texters handling, uttryck och fundera vidare vad som kan hända sedan.
Du delger då och då spontant dina funderingar kring texters handling, ord och uttryck. Du fantiserar vidare utifrån handlingen vad som kan hända sedan.
Du kan detaljerat beskriva dina funderingar kring texters handling, ord och uttryck. Du funderar vidare om vad du tror kan hända sedan utifrån givna ledtrådar.
Läsning
Använda lässtrategierna spågumman, detektiven, cowboyen och reportern vid självständig läsning.
Du kan med stöd använda spågumman och detektiven i självständig läsning.
Du kan självständigt använda spågumman och detektiven och har börjat använda reportern och cowboyen.
Du använder alla lässtrategier när du läser självständigt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: