Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Bygga broar åk 6

Skapad 2015-06-17 13:40 i Jörlandaskolan Stenungsund
Grundskola 6 Teknik

I det här arbetsområdet får du lära dig mer om hur olika broar är konstruerade, göra en egen skiss och utifrån den bygga en modell av en bro.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • Analytisk förmåga: Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • Begreppslig förmåga: Använda teknikområdets begrepp 
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Konkretisering av mål - Målet i sikte

När vi är klara med detta arbetsområde ska du
 • ha dokumenterat gruppens arbete med modellen av bron i form av skisser och förklarande ord, hur ni gjorde och tänkte, vilket material ni använt och varför ni valt just det materialet.
 • känna till hur en bro kan vara uppbyggd, vilka material som är vanligast att använda vid brobyggen samt förstå vilka konsekvenserna, vilka för- och nackdelar, det kan bli vid valet av material.
 • använda ord och begrepp som har med arbetsområdet att göra.
 • ha gjort en modell av en brokonstruktion som är hållbar och stabil.

Arbetsgång - Gör det viktigaste först

Du kommer att få...

 • Arbeta i grupp
 • Samtala om och diskutera om olika brokonstruktioner som t.ex: valvbroar och hängbroar.
 • Fundera på olika materialval vid olika brokonstruktioner, både modellbroar och riktiga.
 • Rita en skiss och
 • Göra en egen brokonstruktion.

Bedömning

Detta kommer jag att bedöma: 

 • Gruppens arbete med er valda brokonstruktion
 • Du ska kunna ge exempel och beskrivning på olika typer av broar
 • Hur du använder dina idéer för att lösa problem
 • Dokumentation av gruppens arbete
 • Hur du tillsammans med de andra i gruppen planerar och konstruerar er bro

Kopplingar till läroplanen

Uppgifter

 • Faktatext om en bro.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: