Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa - Stress & stresshantering

Skapad 2015-06-18 10:06 i Tanumskolan 7-9 Tanum
I detta arbetsområde kommer du få lära dig med om och arbeta med: Stress & stresshantering Mental träning, målbildsträning Massage
Grundskola 8 Idrott och hälsa
Att uppleva stress är en del av livet. Alla blir stressade någon gång. Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och energi. Men om stressen pågår länge kan kroppen ta skada. Under detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om stress och hur den påverkar dig.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

De runda prickarna representerar syftet med ämnet Idrott & Hälsa, de triangulära är vad ämnet bör innehålla.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Jag bedömer ditt arbete utifrån bedömningsmatrisen nedan. 
Det som bedöms är din reflektionsuppgift på stress, reflektionsuppgiften på utmaningarna samt deltagandet på lektionstid. 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer få lära dig med stress och hur den påverkar oss.
Du kommer få testa på massage, avslappning, yoga och utmana dig själv. 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi arbetar med detta från V40-V44. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Psykisk hälsa

Kunskapskrav som bedöms

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
E
C
A
Stress
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur stress på verkar oss både psykiskt och fysiskt.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur stress på verkar oss både psykiskt och fysiskt.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur stress på verkar oss både psykiskt och fysiskt.
Mental träning
Du kan namnge olika typer av verktyg för stresshantering samt kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur det påverkar oss både psykiskt och fysiskt.
Du kan namnge olika typer av verktyg för stresshantering samt kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur det påverkar oss både psykiskt och fysiskt.
Du kan namnge olika typer av verktyg för stresshantering samt kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur det påverkar oss både psykiskt och fysiskt.
Deltagande
Du deltar i de aktiviteter vi gör och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Du deltar i de aktiviteter vi gör och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Du deltar i de aktiviteter vi gör och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: