Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP för matematik År 1, Södertälje Friskola

Skapad 2015-06-18 11:04 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Vi kommer i år 1 att arbeta med grunderna i matematiken och lära oss enklare strategier som är nödvändig för de fortsatta matematikstudierna.
Grundskola 1 Matematik
10-kamrater, tvillingar och grannar är några av de ord och begrepp vi kommer att använder oss av.

Innehåll

Syfte - Varför?

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll - Vad?

- Kunna använda addition och subtraktion inom talområdet 1-20.

- Veta vad talen står för (antal) och kunna dela upp dem.

- Kunna ordningstalen (första, andra, tredje...)

- Kunna räkna i huvudet inom talområde 1-20.

- Veta vad likhetstecknet (=) betyder.

- Kunna fortsätta på enkla mönster och talföljder.

- Kunna rita, känna igen och beskriva några vanliga geometriska figurer (cirkel, triangel, kvadrat och rektangel).

- Kunna vanliga lägesord (på, under, över, i osv.).

- Kunna klockans hel- och halvtimmar, och veta att en minut är 60 sekunder, och en timme är 60 minuter.

- Kunna göra och förstå enkla diagram och tabeller.

- Kunna dubbelt och hälften.

- Kunna lösa enkla problem.

- Kunna prata om vardagliga händelser med matematikspråk.

Undervisningens innehåll - Hur?

Vi kommer att träna både praktiskt och teoretiskt.

Vi jobbar både enskilt, i par och i helklass.

Vi jobbar med olika läromedel och med erfarenheter från vardagslivet.

Vi övar på att automatisera kunskaperna dels i skolan, och dels genom läxläsning och träning i hemmet.

Matriser

Ma
LPP för år 1, Södertälje Friskola

Kan bra.
Kan bra med hjälp av vuxen.
Behöver träna mer.
Ej slutfört.
- Kunna använda addition och subtraktion inom talområdet 1-20.
- Veta vad talen står för (antal) och kunna dela upp dem.
- Kunna ordningstalen (första, andra, tredje...)
- Kunna räkna i huvudet inom talområde 1-20.
- Veta vad likhetstecknet (=) betyder.
- Kunna fortsätta på enkla mönster och talföljder.
- Kunna rita, känna igen och beskriva några vanliga geometriska figurer (cirkel, triangel, kvadrat och rektangel).
- Kunna vanliga lägesord (på, under, över, i osv.).
- Kunna klockans hel- och halvtimmar, och veta att en minut är 60 sekunder, och en timme är 60 minuter.
- Kunna göra och förstå enkla diagram och tabeller.
- Kunna dubbelt och hälften.
- Kunna lösa enkla problem.
- Kunna prata om vardagliga händelser med matematikspråk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: