Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Ekologi

Skapad 2015-08-05 16:34 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 6 – 7 Biologi

Ekologi - handlar om samspelet mellan allt som lever, växter och djur. Du kommer att få fördjupa dig inom detta område bland annat genom att läsa, diskutera, se på film och arbeta praktiskt.

Innehåll

Syfte - (Varför ska vi arbeta med detta?)

Du ska lära dig:

 • om vad ekologi är.
 • att granska information, samtala och ta ställning i frågor som rör ekologisk hållbarhet.
 • att genomföra undersökningar.
 • att använda begrepp, modeller och teorier om biologiska samband i naturen. 

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Matriser

Bi
Ekologi

Utveckla förmågan att...

E
>>>
C
>>>
A
>>>
Biologi - ekologi
använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
 • Bi
Du kan med visst stöd använda dina kunskaper om ekologiska samband Ex. Du kan på ett enkelt sätt förklara fotosyntesen och cellandningen.
Du har kunskaper om ekologiska samband och människans påverkan och beroende av naturen. Ex. Du kan förklara fotosyntesen och cellandning och sambandet emellan.
Du har mycket goda kunskaper om ekologiska samband och människans påverkan och beroende av naturen. Ex. Du kan ge en god förklaring om fotosyntesen och cellandningen och sambandet mellan .
Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi
Du kan med visst stöd använda dina kunskaper om människans påverkan och beroende av naturen. Du kan rita en näringskedja.
Du kan använda dina kunskaper om människans påverkan och beroende av naturen. Du kan visa olika näringskedjor och beskriva vad som händer i varje led av näringskedjan. När du förklarar använder du dig av flera begrepp från biologin.
Du har mycket goda kunskaper om människans påverkan och beroende av naturen. Du vet hur växter och djur är beroende av varandra för att få livsviktig näring. Du kan rita olika näringskedjor och näringsvävar och du kan beskriva vad som händer i varje led. När du förklarar använder du dig av begrepp från biologin.
Djur
 • Bi
Du har grundläggande kunskaper om att djur har olika livscykler och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om att djur har olika livscykler och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa du använder flera av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om att djur har olika livscykler och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag. Du har god användning av biologins begrepp.
Begrepp
Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället
 • Bi
Du känner till några viktiga begrepp inom arbetsområdet. Du kan para ihop begreppet med en förklaring.
Du känner till flera viktiga begrepp inom arbetsområdet och kan para ihop dem med en förklaring.
Du känner till flera viktiga begrepp inom arbetsområdet. Du kan förklara vad de betyder med egna ord.
Livets utveckling
 • Bi
Du berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Du berättar om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Du berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: