Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometriska objekt

Skapad 2015-08-09 17:47 i Nydalaskolan Malmö stad
Beräknad tidsåtgång: Vad ska undervisningen innehålla? • Fakta • Färdigheter • Förmågor • Likabehandlingsplanen • Arbetssätt/aktiviteter • Elevernas delaktighet • Redovisningsformer Hur tar vi hänsyn till olika lärstilar (introduktion, material, uppgifter, redovisning)? Hur ska vi bedöma? Vad ska dokumenteras? Hur? Hur ska informationen till elever och föräldrar se ut?
Grundskola 3 Matematik Svenska som andraspråk Svenska
Vad heter de geometrika formerna och vad är skillnaderna? Var finns de geometriska formerna? Finns de i klassrummet?

Innehåll

Förmågor från kursplanen

 * konstruera

* beskriva

* föra och följa resonemang

* undersöka

* jämföra

* sortera

Bedömning – Läraren vet att du kan när du…

* När du kan tala om skillnaden mellan olika geometriska former t.ex. cirkel och cylinder

* kan rita och beskriva vilken geometrisk form du har ritat

* kan förklara hur de geometriska figurerna ser ut

Matriser

Sv Ma SvA
Matematik åk 1-3 Nydalaskolan

Osäker
Ganska säker
Säker
Expert
Geometriska objekt
Du kan med hjälp avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
Du kan med viss hjälp avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
Du kan avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera utvecklade geometriska objekt.
Du kan stor säkerhet avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera väl utvecklade geometriska objekt.
Skillnaderna mellan de geometriska formerna
Du kan med hjälp skilja ut de olika geometriska formerna från varandra samt kunna berätta vilka skillnaderna är.
Du kan med viss hjälp skilja ut de olika geometriska formerna från varandra samt kunna berätta vilka skillnaderna är.
Du kan skilja ut de olika geometriska formerna från varandra samt kunna berätta vilka skillnaderna är.
Du kan med stor säkerhet skilja ut de olika geometriska formerna från varandra samt kunna berätta vilka skillnaderna är.
Symmetri
Du kan med hjälp förstå och beskriva vad symmetri är samt visa med hjälp av konkreta material såsom papper, klossar mm.
Du kan med viss hjälp förstå och beskriva vad symmetri är samt visa med hjälp av konkreta material såsom papper, klossar mm.
Du förstår och beskriver vad symmetri är samt visa med hjälp av konkreta material såsom papper, klossar mm.
Du kan med stor säkerhet förstå och beskriva vad symmetri är samt visa med hjälp av konkreta material såsom papper, klossar mm.
Beskriva var i rummet ett föremål befinner sig
Du kan med hjälp beskriva var ett föremål befinner sig i ett rum.
Du kan med viss hjälp beskriva var ett föremål befinner sig i ett rum.
Du kan beskriva var ett föremål befinner sig i ett rum.
Du kan med stor säkerhet beskriva var ett föremål befinner sig i ett rum.
Skala
Du kan med hjälp förstå och beskriva vad skalan är för något samt förstå sambandet mellan förminskande och förstorande av skalan.
Du kan med viss hjälp förstå och beskriva vad skalan är för något samt förstå sambandet mellan förminskande och förstorande av skalan.
Du kan förstå och beskriva vad skalan är för något samt förstå sambandet mellan förminskande och förstorande av skalan.
Du kan med hjälp förstå och beskriva vad skalan är för något samt förstå sambandet mellan förminskande och förstorande.
Omkrets
Du kan med hjälp räkna ut omkretsen på olika geometriska objekt samt beskriva hur du räknar.
Du kan med viss hjälp räkna ut omkretsen på olika geometriska objekt samt beskriva hur du räknar.
Du kan räkna ut omkretsen på olika geometriska objekt samt beskriva hur du räknar.
Du kan med stor säkerhet räkna ut omkretsen på olika geometriska objekt samt beskriva hur du räknar.
Begrepp
Du kan med hjälp beskriva och samtala om de matematiska begreppen såsom kant, sida, kon, under, över osv. samt använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett delvis fungerande sätt. Du kan med hjälp beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder samt hur de relaterar till varandra.
Du kan med viss hjälp beskriva och samtala om de matematiska begreppen såsom kant, sida, kon, under, över osv. samt använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan med viss hjälp beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder samt hur några begrepp relaterar till varandra.
Du kan beskriva och samtala om de matematiska begreppen såsom kant, sida, kon, under, över osv. samt använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder samt hur några begrepp relaterar till varandra.
Du har mycket goda kunskaper om de matematiska begreppen såsom kant, sida, kon, under, över osv. samt och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett väl fungerande sätt. Du kan med stor säkerhet beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder samt hur några begrepp relaterar till varandra.
Metodval & metodanvändning
Du kan med hjälp välja och använda delvis fungerande matematiska metoder med någon anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar.
Du kan med viss hjälp välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar.
Du kan välja och använda relativt väl fungerande matematiska metoder med förhållandevis god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar.
Du kan med stor säkerhet välja och använda väl fungerande matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar.
Beskriva och samtala
Du kan med hjälp beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett delvis fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med någon anpassning till sammanhanget.
Du kan med viss hjälp beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan med stor säkerhet beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: