Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering vårterminen 2016 Blåmesen

Skapad 2015-08-10 10:14 i Fågelsångs förskola Lunds för- och grundskolor
Mall för att göra en pedagogisk planering för projekten i sin undervisningsgrupp.
Förskola

På förskolorna inom Fågelsångs ansvarsområde vill vi ha en övergripande nyfikenhetsfråga som ska finnas med i varje projekt. Läsårets nyfikenhetsfråga är: Vad kan lärande återkoppling/återkopplat lärande vara?

Innehåll

Mål och målkriterier

Barnen ska känna sig trygga, trivas och ha roligt!

LpFö mål när det gäller vårt tema om djur:

  • barnen utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
  • barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur
  • barnen utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

 

Vi kommer även att börja arbeta med Babblarna denna termin. Detta för att ge barnen möjligheten att:

  • utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
  • utveckla intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa

Babblarna är ett gäng härliga figurer, som bland annat kommer att vara med på vår färd mot djupare kunskaper om djuren.

De har alla sina olika karaktärer som de kommer att delge oss. På så sätt kan vi också lära oss att vi alla är olika.

Metoder och arbetssätt

Vi vill arbeta med variation. Ge barnen olika upplevelser och erfarenheter av samma fenomen. Fördjupa barns erfarenheter genom konkreta material/situationer.

Vi börjar med djur på grund av att barnen har egna erfarenheter av djur med sig.

Barnen har visat intresse för vårt tema genom att ställa frågor om djur, och genom att berätta om en del djur som de känner till.

Med detta i tanke kommer vi att fördjupa oss i några av djuren som barnen har visat intresse för. T ex katt kan se olika ut, och leva på olika ställen. De kan vara tama, men också vilda

Vi kommer att arbeta med detta minst två gånger per vecka. Men också när barnen tar tag i intresset, och vill vidareutveckla det – närhelst under dagen/veckan.

Vi följer med i barnens intresse – på deras resa till kunskap. Kommer det att bli många djur, eller kommer intresset leda in oss på ett annat spår? Barnen är våra guider i detta.

 

Barnen har också visat intresse för Babbarna - det härliga språkgänget som bland annat tar oss med på olika ljudformuleringar. Detta kommer vi också att ta fasta på - och ge barnen många tillfällen med Babblarna.

 

 

 

 

Lärande miljö

Vi hoppas på att kunna använda oss av böcker, bilder, filmer, sång & musik, konkreta material och eventuella studiebesök med mera.

Vi kommer även att dokumentera och samtala tillsammans med barnen. Detta material kommer att synas på våra väggar i våra lokaler – Så, välkommen in och ta del av barnens resa!

.

Variation ska finnas konkret, både inne och ute.

Så här börjar vi

Genom att dela upp barnen i två grupper, och arbeta med ett djur i taget – och fördjupa oss i det, vill vi ge barnen bredare och fördjupad kunskap om djuren.

Djur vi tänkt ta upp kommer att vara katt, hund, häst, kanin, tupp, höna, kyckling och ko samt anka

Vad kan vi från början om djuret – och vad kan vi med fördjupad kunskap?

Några frågor vi kan ställa oss om djuren:

Var lever djuret?

Vad äter djuret?

Vad är djurets karaktär?

Vad gör djuren för nytta i samhället?

 

Babblarna kommer att finnas med på vår väg mot kunskap om de olika djuren på lite olika sätt.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: