Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, år 3

Skapad 2015-08-10 14:51 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 Engelska

Hello! How are you? Förstod du det? I ämnet engelska ska du få lära dig mer om det engelska språket, som du nog redan känner till lite grand. Du ska få lära dig att prata med någon om vanliga saker, till exempel vädret, djur och hur du mår. Du ska få träna dig i att förstå när andra pratar och lära dig många engelska ord. Du ska också få lära dig om hur man lever i olika delar av världen där man pratar engelska.

Innehåll

Tidsperiod

HT 16 till VT 17

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Kommunikativ förmåga
Begreppslig förmåga

Centralt innehåll

Du kommer att få arbeta med de här områdena:
Hur man hälsar och för ett enkelt samtal
Hur man samtalar om samtal om alldagliga företeelser, så som väder, hur man mår, årstider, kläder osv. 
Några enkla grammatikregler
Läsa och skriva enkla meningar
Hur vanliga ord stavas
Ramsor och sånger
Hur barn lever i olika länder där man pratar engelska som modersmål

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Du ska kunna presentera dig själv och en kamrat.
Du ska kunna betydelsen av enkla ord och fraser som handlar om de områden vi har arbetat med och använda dessa när du pratar.

Du visar att du kan genom att:
Delta i de muntliga övningarna
Samtala med kamrater där du visar att du kan använda det du lärt dig
Använder ord och uttryck som vi lärt oss

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att arbeta med texter, dialoger, sånger och ramsor i boken Right on! 3, textbook och workbook.
Vi kommer att titta på olika filmserier.
Vi kommer att titta på filmer om barn i engelskspråkiga länder Det här är mitt land.

Elevens ansvar och inflytande

Ditt ansvar är att följa med i undervisningen och delta när vi läser ramsor, körläser och sjunger. Du ska också göra dina uppgifter så noggrant du kan. Det är viktigt att lära sig att prata med andra, så du behöver prata och härma på lektionerna, inte bara lyssna på vad som sägs.

Det är också ditt ansvar att hjälpa till så att vi får lugn och ro i klassrummet och respektera när andra har ordet.

Du har inflytande över vilka ord vi lär oss.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: