👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner HT 2017 klass 8A

Skapad 2015-08-11 10:49 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Ett område om hinduism, kristendom, buddhism, islam och judendom.
Grundskola 8 Religionskunskap

Innehåll

Centralt innehåll

Du kommer att läsa om de stora världsreligionerna. Vi börjar med en allmän översikt . Därefter fortsätter vi med de tre bokreligionerna; Judendom, Kristendom och Islam. Vi har lärarledda introduktioner och därefter har ni egna fördjupningsuppgifter.

Bedömning

Jag kommer bedöma;

Kunskaper om världsreligionerna (centrala tankegångar, urkunder, konkreta religiösa uttryck och handlingar)

Resonemang kring likheter och skillnader samt vad de beror på kring de olika religionerna.

Resonemang kring samband mellan religion och samhälle.

Din förmåga att söka, bearbeta och presentera information samt att resonera kring källornas trovärdighet och relevans.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re
Världsreligioner

F
E
D
C
B
A
Faktakunskaper
Du har ännu inte visat att du har grundläggande kunskaper om religionens historia, dess tro, urkunder och hur man uttrycker sin tro.
Du har visat att du har grundläggande kunskaper om religionens historia, dess tro, urkunder och hur man uttrycker sin tro.
Du har visat att du har goda kunskaper om religionens historia, dess tro, urkunder och hur man uttrycker sin tro.
Du har visat att du har mycket goda kunskaper om religionens historia, dess tro, urkunder och hur man uttrycker sin tro.
Förmåga att jämföra religioner
Du behöver hjälp med att göra enkla jämförelser mellan olika religioner.
Du gör enkla och konkreta jämförelser mellan olika religioner och ger enkla förklaringar till dessa.
Du gör jämförelser mellan olika religioner och kan utvecklade förklaringar till dessa.
Du gör jämförelser mellan olika religioner och kan utvecklade förklaringar till dessa. Du kan också använda dig av olika perspektiv när du jämför för att ge en mer nyanserad bild.
Informationssök och källkritik
Du har ännu inte visat förmågan att söka information och kritiskt kunna resonera om källor på ett grundläggande sätt.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.
Se samband
Du behöver stöd i att visa på hur religionen kan påverka det samhälle den finns i.
Du kan visa på enkla samband mellan religionen och de samhälle den finns i. Du beskriver detta genom att föra ett enklare resonemang kring detta.
Du kan visa på förhållandevis komplexa samband mellan religionen och de samhällen den finns i. Det gör du genom utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan visa på komplexa samband mellan religionen och de samhällen den finns i. Det gör du genom välutvecklade och väl underbyggda resonemang.