Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Bild åk 4 läsåret 2015/2016

Skapad 2015-08-12 12:56 i Killebäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Bild

Bilder har en stor betydelse för oss människor. Vi omges ständigt av bilder som på olika vis berör oss. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är viktiga för att vi ska kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhället. Genom att vi arbetar med olika typer av bilder kan vi utveckla vår kreativitet och bildskapande förmåga.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Undervisningens innehåll: Hur?

 

Inför varje arbetsuppgift kommer jag att ha genomgång av arbetsuppgiften och redovisa dess  syfte. Jag kommer även vara tydlig med vilka kunskaper som du har möjlighet att utveckla.

Du kommer att

-       arbeta både självständigt och ibland tillsammans med andra

-       använda dig av olika arbetssätt, tekniker och arbetsformer, både traditionella och digitala tekniker.

-       dokumentera din arbetsprocess

-        redovisa dina arbeten och din arbetsprocess

Bedömning

 

Bedömning sker fortlöpande under arbetets gång. Vid bedömning kommer jag inte bara att se till ditt färdiga arbete. Jag lägger även stor vikt till hela arbetsprocessen och tar hänsyn till:

- din förmåga att kunna arbeta självständigt och lösa problem
- din förmåga att hantera verktyg, material och hantverkstekniker.
- din förmåga att utvärdera, resonera och reflektera över ditt och andras bilder/ arbeten
- din förmåga till att utveckla egna idéer.

Matriser

Bl
Grundmatris i Bild år 4-5 Team Södra Sandby

Rubrik 1

Godtagbara kunskaper för årskursen
Utvecklande kunskaper för årskursen
Väl utvecklande kunskaper för årskursen
Bildframställning
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker och material för bildframställning
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett ganska så väl fungerande och varierat sätt.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt.
Kombinerar bildelement
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Ideutveckling
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida och historiska bilder och inspirationsmaterial
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och inspirationsmaterial
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och inspirationsmaterial
Formulera och välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulera och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulera och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Bildpresentation
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syftet.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syftet.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syftet.
Ömdöme om eget arbete
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Bildanalys
Eleven kan föra enkla och till viss del motiverade samtal om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl motiverade samtal om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och väl motiverade samtal om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: