👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från förhistorisk tid till och med Antiken

Skapad 2015-08-12 15:03 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Historia

Vi kommer läsa om människans äldsta historia, från förhistorisk tid till och med Antiken. Du kommer bland annat studera: 

 • hur människans livsmiljö har förändrats genom årtusenden
 • vad som är typiskt för jägar- och samlarsamhälle och jordbrukssamhälle
 • vad som gjorde att jägar- och samlarsamhället övergavs till förmån för jordbrukarsamhället
 • människors levnadsvillkor, högkulturers framväxt och utveckling
 • vilka konsekvenser jordbrukssamhället medförde
 • vad som kännetecknar Antiken och vilken betydelse Antiken har fått långt in i våra dagar.


Under ämnets gång kommer du få lära dig relevanta historiska begrepp.

Möjliga arbetssätt: Lärarledda genomgångar, filmer, diskussioner, skrivuppgifter och redovisningar.

Innehåll

Centralt innehåll

Uppgifter

 • Jordbruk och högkultur

 • Antiken Grekland

 • Antika Grekland föreläsning 1

 • Antika Grekland 1

 • Några viktiga begrepp som berör antiken

 • Antika Grekkland

 • Vad är grejen med Antiken

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Från förhistorisk tid till och med Antiken

E
C
A
Kunskaper om tidsperioder
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer.
Resonemang (orsaker och konsekvens)
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under högkulturerna.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under högkulturerna.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under högkulturerna.
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett i relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.