Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP NTA-fjärilars liv åk3

Skapad 2015-08-13 10:45 i Kristinebergskolan Oskarshamn
NTA fjärilar
Grundskola 3 Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Bild Svenska Musik

Du ska få en Tistelfjärilslarv och se när den växer, förpuppas och blir till en fjäril.

Innehåll

Planering för arbetsområdet

 • Du kommer att få en Tistelfjäril och följa dess olika faser.
 • Du kommer att få skapa fjärilar på olika sätt.
 • Du kommer att få läsa, lära, och skriva egna faktatexter om fjärilar.
 • Du kommer att få reflektera och dokumentera det du kommer fram till.
 • Du kommer att få sjunga sånger om fjärilar.

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

Lgr 11, "Visa respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv".

Lgr 11, "Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tllsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga".

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Bedömning

Så här visar du att du kan:

 • Du ritar de olika faserna från ägg till fjäril.
 • Namnge några av våra vanligaste fjärilar.
 • Du ska kunna dokumentera med ord och bild vad du gör.
 • Du ska visa att du kan handskas med en levande varelse.
 • Rita en fjäril och namnge de olika kroppsdelarna.
 • Skapa fjärilar av olika material och tekniker.
 • Skriva faktatexter.
 • Delta i sångerna.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med:

 • Du får följa din egen fjäril genom de olika faserna och sköta om den.
 • Att dokumentera våra observationer.
 • Att se filmer om fjärilars liv.
 • Rita fjärilar och skapa fjärilar av olika material..
 • Släppa ut fjärilarna.
 • Läsa och skriva faktatexter om fjärilar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: