Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas och Sveriges förändring från 1700-tal till 1900-tal

Skapad 2015-08-13 13:29 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Historia

Vi ska nu sätta oss in i Europas och framför allt Sveriges förändring från slutet av 1700-tal till 1900-talets början. 

Vi kommer lägga fokus på följande områden:

 • Politiska idéer
 • Kyrkans roll
 • Maktförhållanden
 • Från bondesamhälle till industrisamhälle
 • Tekniska uppfinningar 
 • Demografi
 • Från fattigdom till välfärd 
 • Migration
 • människors levnadsvillkor 
 • orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar

Möjliga arbetssätt: Lärarledda genomgångar, skrivuppgifter, se filmer, diskussioner samt redovisningar.

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Matriser

Hi

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Hi

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: