Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English year 6 - Australia and New Zealand

Skapad 2015-08-13 14:16 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Pedagogisk planering för engelskundervisningen första delen av höstterminen 2015 i årskurs 6.
Grundskola 6 Engelska
Australia and New Zealand

We are going to learn more about the two countries and their native people.

What happened to the aborigines when the English came?

Why do the national rugby team of New Zealand perform the Haka before their matches?

You will learn this and much more during the following weeks!

Innehåll

Syfte och mål med undervisningen

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom många områden som till exempel musik, film, politik och utbildning.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda det engelska språket genom att träna; 

Centralt innehåll

Undervisningens centrala innehåll handlar om kommunikation, om att lyssna och läsa samt om att tala och samtala.

Innehåll

The following areas will be discussed during the first part of the semester: 

 • Australia

 • The map of Australia

 • Native people

 • New Zealand

 • The map of New Zealand

 • Native people 

Main focus is speaking English. It is important that you participate and are active in class! 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att

 • förstå vad någon säger

 • delta i samtal under lektioner

 • genomföra muntliga uppgifter kring de olika arbetsområdena

 • genomföra skrivuppgifter kopplade till temat 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Bedömningsmatris

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Har ej grundläggande kunskaper
F
Har grundläggande kunskaper
E
Har goda kunskaper
C
Har mycket goda kunskaper
A
Förstå vad någon säger
Lyssna samt visar förståelse genom att t.ex. reflektera, återge och samtala kring t.ex. presentation, berättelse, beskrivningar, meddelanden, instruktioner.
 • En
Du har svårigheter att följa budskap och instruktioner. Har svårigheter att beskriva och kommentera innehållet i enkel, talad engelska.
Du kan följa budskap och instruktioner på ett grundläggande sätt. Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett grundläggande sätt.
Du kan följa budskap och instruktioner på ett bra sätt. Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett bra sätt.
Du kan följa budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt. Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett mycket bra sätt.
Tala engelska
 • En  4-6
 • En  4-6
Du har svårigheter att uttrycka dig när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra.
Tala engelska
T.ex. presentation, samtal, dialog, meddelanden, instruktioner.
 • En
Du har svårigheter att uttrycka dig på engelska vid olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett grundläggande sätt vid olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt vid olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt vid olika muntliga redovisningar.
Utveckla det talade språket
Förmåga att göra förbättringar.
 • En
 • En
Du har svårigheter att göra enkla förbättringar i muntliga redovisningar.
Du kan göra enkla förbättringar på ett grundläggande sätt, så att redovisningarna blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar på ett bra sätt, så att redovisningarna blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar på ett mycket bra sätt, så att redovisningarna blir tydligare och mer varierade.
Den engelska omvärlden
Kommentera levnadsvillkor i andra engelsktalande länder, samt jämföra med egna erfarenheter.
 • En
Du har svårigheter att kommentera hur andra människor lever i engelsktalande länder samt jämföra med egna erfarenheter.
Du kan kommentera hur andra människor lever i engelsktalande länder samt jämföra med egna erfarenheter på ett grundläggande sätt.
Du kan kommentera hur andra människor lever i engelsktalande länder samt jämföra med egna erfarenheter på ett bra sätt.
Du kan kommentera hur andra människor lever i engelsktalande länder samt jämföra med egna erfarenheter på ett mycket bra sätt.
Skriva
 • En  4-6
Du har svårigheter att välja enkla texter från olika medier och använda dem när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: