Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg LPP Elektromagnetism

Skapad 2015-08-13 14:20 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik
Under arbetsområdet ska vi reflektera över elektricitetens och magnetismens betydelse för ditt dagliga liv samt hur tillgången på elektricitet har påverkat samhällsutvecklingen.

Sverige producerar mycket elenergi genom att använda vattenkraft från älvarna i norra delen av Sverige och då kan man ju fråga sig hur jag kan använda den elen när jag laddar min mobiltelefon i Lund. Att kunna producera och transportera el är viktigt för ett fungerande och effektivt samhälle, men hur går det till? Det ska vi också fördjupa oss i.

Innehåll

Mål

Du ska få en förståelse för elektricitetens viktiga roll i ditt dagliga liv samt i samhället. Här spelar generatorer, transformatorer och elnät en viktig roll för produktionen och distributionen. Därför ska du veta hur de olika delarna fungerar och samverkar för att vi ska få en god livskvalité.

Arbetets innehåll

Efter avslutat område ska ni kunna förklara elmotorns, generatorns och transformatorns uppbyggnad, funktion och användningsområde. För att klara det måste du behärska begreppen magnet, magnetfält, elektromagnet, induktion, ström, spänning och effekt.

Arbetssätt och redovisningsform

Du kommer genomföra en systematisk undersökning och tolka denna för att skapa förståelse för hur magnetism och spolar hör ihop med elproduktion och eldistribution. Ett flertal mindre laborativa övningar kommer också att ingå.
Andra källor för inlärning kommer vara vår fysikbok, bildspel och filmer.
Skriftliga uppgifter samt ditt deltagande i samtal i klassrummet kommer ligga till grund för bedömning av dina förmågor.

Visa din kunskap - Bedömning

Området kommer ge oss möjlighet att arbeta med de aspekter du ser i kunskapstabellen längst ner.

Kunskaper visar du under lektionerna i kortare bedömningsfrågor samt i de arbetsuppgifter vi gör.

Reflektion

Vilka hjälpmedel har du använt för att underlätta förståelsen för begreppen vi arbetat med?

Hur påverkar din ökade kunskap om elproduktion och eldistribution dig som elkonsument?

På vilket sätt bidrar du med tankar och kunskap till diskussionerna i gruppen/klassen?

Hur kan du utveckla ditt deltagande mer?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
NF Kunskapstabell Fysik åk 7-9

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej läst
Aspekt 5
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Aspekt 6
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Aspekt 7
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Aspekt 8
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Aspekt 9
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Aspekt 10
Eleven har grundläggande kunskaper om energi,materia, och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Aspekt 11
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Aspekt 14
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: