Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studieteknik och läsförståelse, årskurs 7

Skapad 2015-08-13 14:34 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Svenska

Innehåll

Mål för avsnittet (hämtat ur syfte och förmågor i läroplanen)

Nu i början av terminen kommer vi att jobba med ett moment som heter Studieteknik. Det handlar om hur du lär dig bäst. Som du säkert vet finns det många sätt att lära sig på, våga testa nya sätt och nya vägar till kunskapen.

Genom att studera Studieteknik kommer du att kunna utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Du kommer även att få chans att utveckla dina kunskaper i och om språket.

Undervisningens innehåll (hämtat ur det centrala innehållet i läroplanen)

 • olika sätt som gör att du lättare kan minnas och lära dig nya saker genom att t.ex. att hitta nyckelord i en text och föra anteckningar

 • olika sätt att läsa för att förstå, tolka och analysera texter t.ex. genom djupläsning, översiktsläsning och sökläsning

Vad?

Vi ska lära oss om olika inlärningssätt, inlärningstekniker samt andra faktorer som påverkar inlärningen. Vi ska lära oss att plugga effektivare.

Hur?

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna ha genomgångar om olika inlärningssätt, inlärningstekniker samt faktorer som kan ha en betydande roll när vi lär oss nya saker. Vi kommer att ha genomgångar i helklass, gruppdiskussioner samt enskilda uppgifter.

Tidsplan

Bedömning

I arbetsområdet bedöms det på vilket sätt:

 • du kan läsa texter och använda lässtrategier utifrån texters särdrag
 • du kan göra sammanfattningar av olika texters innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Planering för arbetsområde Studieteknik, årskurs 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika slags texter.
Du har bra läsförståelse när du läser olika slags texter.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika slags texter.
Läsa och sammanfatta
Du gör enkla sammanfattningar av innehållet.
Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett ganska bra sätt när och varför saker händer.
Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett bra sätt när och varför saker händer.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: