Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Varlaskolan år 8 kap 1-Bråk och Procent

Skapad 2015-08-13 16:42 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Planering med stöd av "Matematikboken XYZ"
Grundskola 8 Matematik

Här får du lära dig: -uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform -använda dig av samband för mellan andel, del och det hela för att lösa vardagliga problem -utföra andelsberäkning med huvudräkning, skriftliga metoder och miniräknare -reflektera över jämförbarheten mellan andelar -utföra beräkningar med ränta och räntesats i verkliga situationer -värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang -förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begrepp Viktiga begrepp Kan du förklara vad de betyder? andel, del, det hela, täljare, nämnare,bråkform, förlänga, förkorta, avrunda, decimalform, procentform, procentenhet, ränta & räntesats.

Innehåll

Konkretisering av kursplanen

Undervisningen: 

Du kommer få lära dig om följande:

-Skriva andelar i bråkform,decimalform och procentform ( ex 1/4 = 0,25 = 25%

-Förstå och använda sambandet mellan andel,del och det hela för att lösa vardagliga problem

-Kunna ta reda på andelen med och utan miniräknare, ex vad är 3/4 av 8000 eller vad är 45,4% av 8000

-Kunna jämföra och storleksordna andelar skrivna i olika form, ex vad är störst 3/10, 0,03 och 70%

-Räkna på exempel med ränta och räntesats

-Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

-Kunna förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Viktiga begrepp att kunna:

Andel (ex  1/4 -0,25-25%), delen ( ex vad är 25 % av 80), Det hela, täljare,nämnare,bråkform,förlänga,förkorta,avrundning,decimalform,procentform,procentenhet,ränta,räntesats

Centralt innehåll

 

Genomförande


Vi arbetar med "Bråk och procent" på fyra olika nivåer.
Gemensamma genomgångar av nya moment varje vecka.

Du ges möjlighet att titta på filmer för att förstärka och fördjupa dina kunskaper.

Genom gruppövningar resonerar vi kring matematiken.

Vi använder formativ bedömning, inlämningsuppgifter och diagnoser. Summativ bedömning vid arbetsprojektets avslutning.

Filmer

Filmer ligger på www.matematikbokenxyz.se 

Gå in under elever-filmer och sedan leta upp filmerna för Y-boken

Y Kap 1 Bråk och procent

1.1 Andelen

1.2 Höjning och sänkning

1.3 Hur stor är delen? (I)

1.4 Hur stor är delen? (II)

1.5 Det hela

1.6 Ränta

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper och din kunskapsutveckling via

  • formativ bedömning under periodens praktiska arbete
  • Ev skriftliga inlämningsuppgifter/läxor
  • muntliga redovisningar
  • gruppdiskussioner
  • skriftliga kunskapsunderlag genom diagnoser och prov
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: