Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur man är en bra kompis mot sig själv och andra.

Skapad 2015-08-14 09:03 i Tvets förskola Orust kommun
Stärka barnens självkänsla och empati för andra barn och vuxna.
Förskola

Vi har valt att arbeta med Tema/projektet för vi ser att barnen behöver stärka sin självkänsla och sin empati för andra.

Innehåll

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV

Vi vill stärka barnens självkänsla och grupptillhörighet. Barnen behöver gemensamma utmaningar. Vi kommer att vara lyhörda för barnens egna önskemål angående detta tema.

För att barnen skall få rätt utmaning kommer vi att dela in barngruppen i olika grupper.

Vi kommer även att involvera föräldrarna i temarbetet.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

TEMA/PROJEKT

Solrosens verksamhet skall inspirera, utmana och utveckla barnens lärprocess. Alla barn får möjlighet att påverka innehållet i temat. Vi kommer att vara lyhörda och fånga upp barnens ideér och vidareutveckla temat med hjälp av detta. 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

GENOMFÖRANDE: Hur jobbar vi?

Förberedelser:

Vi kommer även detta läsår att använda oss av sagotrollet KIM för att introducera och förra temat vidare hela läsåret.

I September fick barnen rädda KIM i sagoskogen. Barnen fick med hjälp av en karta hitta KIM som hade fastnat i ett träd när hon skulle rädda sin kompis. Detta blev uppstarten på vårt tema om bla empati och självkänsla.

Barnen har redan nu under uppstarten uttryckt ett önskemål om att bygga någon slags koja. Vi tar med oss den tanken fram till våren.

 

Material som vi kommer att använda oss av är;

Snick och Snack i Kungaskogen.

Hjärtestundsmaterial.

Massagesagor.

KIM och FANG.

Naturvetenskapliga böcker som Russinhissen, Soltrappan, Teknikgrytan och Naturvetenskap och teknik i förskolan.

Mål att utvärdera;

Deltar alla i massagesagorna?

Vågar alla sitta på "guldkudden"? samt uttrycka positiva reflektioner om sina kompisar?

Vi kommer att intervjua barngruppen om hur en bra kompis ska vara, känslor och vad barnet tycker om sig själv. Vi intervjuar barnen både före och efter

 

UPPFÖLJNING

Uppstarten av temat /rädda KIM i skogen/ var lyckad för att det gjorde barnen engagerade. De ledde till reflektioner efteråt. Ex; KIM blödde varför? Blodet försvann, det läkte sig, bytte plåster, KIM hade fastnat i trädet när hen skulle rädda ekorren. Det blir ett stort engagemang när det handlar om KIM.

Vi har även haft ett äventyr om sorg. KIMs mormor hade dött och barnen var inbjudna att delta i begravningen. Vi gick in i sagoporten, följde stigen, höll i repet, och fann trollens begravningsplats.

Brevet väckte många frågor om döden. Några av barnen berättade om att de mist någon nära. Några visste att när hjärtat slutar slå så dör man. Det är bra att ha bilder på den som har dött och att prata med sin mamma och pappa. Någon pratade med sin släkting i himlen. Och någon tyckte att vi ska ta med blommor och tända ljus på begravningen.

Solrosbarnens reflektioner var: det var en bra begravning, bra att Sol och Fang var med Kim,det var ledsamt, det var en fin begravningsplats, med en fin utsikt, trollen var mostrar och farbröder.

Barnen var väldigt förväntansfulla av att få ta med sig Kim hem och utförde uppgiften att avbilda sin familj väl. Hela familjen var engagerade och flera familjer startade lärloggsinlägg. Alla barnen vågade prata om sin familj och visa sin teckning.

Vi valde att intervjua femåringarna inför uppstarten av temat. Samma frågor kommer vi att fråga barnen när temat skall avslutas på våren. Se utvärdering.

Vi har vid ett flertal tillfällen haft massage. Barnen har gjort massage på sig själva, de som velat har fått testa en massagebänk och haft en lek "biltvätten" där ett massagemoment ingår. De flesta av barnen har valt att delta.

Under höstterminen använde vi oss av Snick och Snack materialet. Barnen tog till sig Snick och Snack och valde bla att spela teater om detta. Alla figurer som är med i sagan har en uppgift. Att få vara med, dela med sig, inte säga elaka saker om varandra, retas, samarbete...

Under vårterminen har vi genomfört tio hjärtestundsaktiviteter. Det har bla handlat om sig själv, familjen, kroppen, kamratskap, samarbete,  vara lika/olika...... Hjärtestunderna har varit en gång i veckan i två grupper och haft en tydlig struktur som återkommit varje gång. Varje grupp har haft en egen figur; Ugglis och Igor!

Vi avslutade med en hjärtestundsäventyr i skogen.

Även under vårterminen har barnen fått Kim med sig hem med en enkel uppgift att ta reda på sin familjs släkt.

 

 

 

 

 
 
 

UTVÄRDERING

 

Vi intervjuade varje enskilt barn före och efter temaarbetet.

Jämförelser från temauppstart i september med avslutande intervjuer i april. / Röd text september svar/

 

Hur är man en bra kompis?

Snäll, rolig, inte slåss och tro på en.

Man är snäll. Inte slåss vara snäll och så. Snäll. Leker mycket med kompisar. Skrattar ihop. Man säger inte nej att de vill leka med en. Man hjälper andra. Inte puttas och förstöra saker. Kramas. Man kan bestämma olika gånger.

Vad gör du för att vara en bra kompis?

Rolig, jag bråkar inte, leker tillsammans med mina kompisar, jag är snäll, jag är en bra kompis som inte bråkar.

Jag är snäll mot mina kompisar, fast ibland är jag lite dum. NN systrar är inte snäll mot NN. Leka mycket. Kramas. Leka hemma hos varandra. E snäll mot andra. Inte säga dumma saker. Hjälper andra. Snäll. Säger inte nej utom om jag är mitt i en lek då jag kan sluta, lekt klart. Lyssna på andra. Inte slåss vara snäll och så.

Vad tycker du om hos dig själv?

Jag är bra, bra på att köra fyrhjuling, glad, busig, snäll, att leka med mig själv med lego och pistoler, jag gillar prinsessor, mina traktorer.

Att jag är bra på att pyssla. Bra på dinosarienamn. Bra på att hitta olika ord, såna ord som inte finns som inte betyder nåt. Snäll. NN hittar på, jag följer med. Bra på att hitta på nya lekar. Snäll, slåss inte. Bra på att pyssla. Att jag kan läsa. Bra på att leka. Leka och sporter. Jag är inte bra på att vara back i ishockey för jag kan inte backa, innebandyback är lättare och jag är bra på det.

Vilka känslor känner du till?

Glad, ledsen, dum, snäll, fin, tänka och vara glad, känslig för myggbett, trött när jag åker till simskolan, glad när jag är framme.

Dum. Snäll. Sur. Glad. Arg. Ledsen. Orolig. Besviken. Avundsjuk. Trött..

Vad händer om någon inte får vara med och leka på förskolan?

Frågar om jag får vara med, ringer någon, frågar vill du leka med mig, får jag vara med.

Man blir ledsen. Fråga om man får vara med. Säga till fröken. Säger till dom. Då hämtar man fröken. Då är man inte så snäll. Man måste bjuda in i leken. Då blir de lessna och arga. Då brukar jag bli arg. Gå ifrån ibland, leka med andra. NN är alltid med mig. Den blir ledsen, kanske arg.

När var du ledsen sist?

När jag inte får det jag vill ha, när någon slår mig jättehårt, när någon säger att man har fula kläder, när mamma åker iväg ibland.

När jag inte får som jag vill. Är nästan aldrig det. Syskonen retar mig, de har Main Craf,  de säger att jag irriterar dem. När NN sparka mig, det gjorde jätteont. Kanske igår. Hemma. Lillasyster målade på dinosauriepusslet som jag fick på kalaset. Jag blev ledsen när jag hörde att mamma skulle åka med en sak på jobbet. Jag tror det var på gympan när NN nöp mig jättehårt. Jättelänge sen! Saknar några!

När var du riktigt glad sist?

När jag får det jag vill ha, när någon inte slår mig, när jag leker med någon kompis, när någon säger att man får vara med, att någon tröstar när man är ledsen, när någon killar mej, ibland när jag och mamma är hemma,

Det var inte länge sedan. Nu är jag det. Det var idag när mamma pckade ur min säng ur bilen. När jag och NN är vänner igen. Igår när vi var i Kungälv, jag fick planet i leksaksaffären. När NN slutade att sparka på mig. När jag och NN pratar om roliga saker. Även jag och NN skrattar! När jag får nya my Little ponnys.

När var du jättearg sist?

När jag inte får det jag vill ha då blir jag  både arg och ledsen, när någon slår mig, när någon gör något dumt, när mamma inte lyssnar, om någon puttas.

Jag fick inte som jag ville. Jag var jättearg på NN på ett kalas hemma, då knuffa han mig när jag gick före. Jag var ganska arg när jag sa att jag skulle ha socker på min våffla och pappa tog sylt på våfflan. En gång när jag var fyra år så glömde jag min overall på solrosen och blev jättearg när jag var hemma så jag fick ont i huvudet. När nån säger att jag inte får vara med. Det var också längesen. Slår storasyster mej så slår jag henne.

Vi kan se att barnen utvecklar sina svar mer när vi frågar om samma sak på våren. De har också fler ord när de beskriver känslor.

 

 

 
 

 

Vår uppfattningar är att barnen haft en väl fungerande gruppgemenskap. Detta har vi sett genom att barnen visar varandra omtanke.
 
Vi märker att det fungerar mycket väl att använda en liten sagofigur/KIM, Ugglis och Igor i verktyg i temaarbetet. Figurerna väcker barnens intresse, engagemang och nyfikenhet.
 
Snick och Snack materialet tilltalade barngruppen. De äldsta barnen valde själva att spela en teater om värdegrundsfrågorna i Snick Snack. De handlade b la om utanförskap, rädsla, ärlighet och gemenskap.
 
De allra flesta barnen deltog och uppskattade massage. Barnens lekgrupp innehöll även den massage/spa.
 
Vi hade också som mål att varje barn skulle sitta på "guldkudden"  och säga positiva egenskaper om varandra.
Resultatet blev att vi fick svar kring barnens utseende och vad de är bra på, inte deras inre kvaliter.
Vi ser att vi skulle gjort detta flera gånger, då det är en övnings sak.
Barnen sa positiva saker om varandra ex;  glad, hitta på roliga lekar, bra kompis, bra på att få med de andra barnen i leken, kan hjälpa andra barn med att limma och cykla och är bra på att lyfta upp saker för han är lång m.m.
 
 
 

 

 
 

 

 

 

ANALYS

Att använda KIM i tema arbetet har gått över förväntan. Det känns som en framgångsrikt arbetssätt. 

En sagofigur gör att barnen får använda sin fantasi och temaarbetet blir mer på barnens villkor.

Att involvera föräldrar i tema arbetet har fungerat väl. Familjen har fått uppdrag som engagerade dem. 

Vi upplever att föräldrar blir mer involverade i förskolans arbete samt pratar med sin barn om vad som händer på förskolan.

Snick och snack materialet och hjärtestundsmaterialet har varit mycket bra.  Det är ett fördjupande material om värdegrundfrågor och det går att använda på många olika sätt.

Att dela upp barngruppen har fungerat bra för att barnen har större möjlighet att vara delaktiga och att de utökar sitt kontaktnät.

 

 

UTVECKLING

Vi använder oss av samma koncept ett läsår till; sagofiguren KIM och uppdrag till föräldrarna.

Vi har goda erfarenheter av att dela upp barngruppen och kommer att göra det fortsättningsvis.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: