Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild, Verkstad, HT-15, ÅK 4-5

Skapad 2015-08-14 13:40 i Freinetskolan Mimer Freinet
Schablon och screentryck på tyg
Grundskola 4 – 6 Bild
Du ska arbeta med både text och bild i ditt tryck

Innehåll

Avsnitt 1

  • genomgång av teknikerna och vad en logga har för betydelse
  • skissarbete i processböckerna
  • arbetspass med trycket
  • skriva analys och reflektion i processboken 

Matriser

Bl
Bild åk 6, Freinetskolan Mimer

Jag har arbetat med:
E
C
A
Bildframställning
Förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Ditt tryck visar butikens namn och logga
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Du visar att du kan använda dig av schablon -och screentrycks teknikerna samt använda texilfärger.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Uttryck
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Du visar att text och bild fungerar ihop i layout och färgval.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Idébearbetning
Förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Du visar att du kan hämta inspiration från andra och göra det till ditt eget. Du visar det genom dina skisser och utkast i processboken hur du har tänkt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Arbetsprocessen, presentation och omdöme
Förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Du visar att du kan arbeta från idé till färdig produkt och att arbetet har gått framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentation
Förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Ditt arbete visar att trycket tydligt visar butikens namn och logga, vad butiken har för produkter genom sitt namn och logga
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Omdöme
Förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Du kan beskriva vad du har lärt dig av uppgiften och vad du skulle kunna utveckla vidare. Hur blev slutresultatet av ditt arbete.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Analys
Förmåga att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
Du kan i din analys förklara vad butikens namn har för betydelse och hur loggan förstärker butikens syfte (vad den säljer). tänk på färgvalen du har gjort och varför texten ser ut som den gör)
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Kommentar

Jag har arbetat med:
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: