👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Maskinsäkerhet genom att sy ett enkelt fodral. Åk4

Skapad 2015-08-16 22:14 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Eleverna får träna sig att använda symaskinen, genom att köra olika svåra banor på tyg. Trä symaskinen, spola undertråd, byta nål och klara av att ställa in de enklaste stygnen. Därefter tillverkar de ett enkelt fodral efter beskrivning.
Grundskola 4 Slöjd
Du ska träna dig att använda symaskinen. Du lär dig trä över- och undertråd, spola, byta nål och ställa in enkla sömmar. Sedan kan du tillverka ett enkelt fodral med hjälp av en beskrivning. Självklart ska du göra arbetet personligt.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Genomförande

Du kommer att träna dig att använda symaskinen efter att vi haft genomgång. Du ska trä över- och undertråd, byta nål, spola undertråd, ställa in raksöm och sicksack.

Du fördjupar dina förmågor genom att tillverka ett personligt fodral efter en enkel beskrivning. Du planerar och utvärderar arbetet. Skriver loggbok efter varje arbetstillfälle

Bedömning

Jag som lärare kommer under arbetsprocessen att lyssna på dig, se dig arbeta och följa dina överväganden. Vi kommer även att resonera kring det du har utvecklat och det du kan utveckla vidare.

Jag kommer att ta del av din dokumentation och redovisning.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  E 6
  Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • Sl  E 6
  I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Sl  E 6
  Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.