Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So åk 1-2 2019-20

Skapad 2015-08-17 14:37 i Harbo skola Heby
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3)
Vi lär oss hur samhället och omvärlden fungerar i stort.

Innehåll

 • Varför ska vi göra det? Vad är syftet?

I undervisningen i so detta läsår ska eleverna utveckla kunskaper om barns rättigheter, geografiska förhållanden och olika samhällsfunktioner.

Vad ska vi göra? Vad kommer jag att få undervisning om?

Du kommer att få undervisning om :

 - hur möten, t.ex. klassråd, organiseras och genomförs.    
- FN:s Barnkonvention
- jordgloben,världsdelarna och världshaven
- olika samhällsfunktioner, t.ex. räddningstjänsten
- yrken och verksamheter i närområdet                                                                                                                                             - religion, jämföra kristendom, judendom och islam

 

 

 

                                                                     

Hur ska jag göra det? Det här ska vi göra:

Du kommer att få:
- se på filmer
- göra grupparbeten
- samtala, diskutera och resonera
- analysera och reflektera
- redovisa arbeten
- få besök av olika yrkeskategorier
- rita, skriva och läsa

Det här ska bedömas:

Din förmåga att:
- delta i samtal och diskussioner
- redovisa dina kunskaper

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Kopia av so åk 1-2 2019-20

Du har visat att du:
känner till att alla barn har rättigheter enligt FN:s barnkonvention.
känner till några världsdelar och världshav.
känner till några yrkesgrupper som hjälper till i samhället.
känner till företag där du bor.
känner till några olika yrken.
känner till hur ett klassråd kan gå till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: