Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lika/olika allas lika värde

Skapad 2015-08-17 14:41 i Månvägens förskola Färgelanda
Ta till vara på mångfalden för att skapa en gemenskap.
Förskola

Planering för att ta tillvara individens eget värde i gruppen.

Innehåll

Se nedan

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

 

Efter föräldrars önskemål och pedagogernas utvärdering har det uppmärksammats att det finns utvecklingsmöjligheter att arbeta med ett mångkulturellt perspektiv i verksamheten. Detta vill vi ta tillvara på i uppstarten när vi vill skapa en trygg och välfungerande barngrupp. 

Verksamhetsmål: Ta tillvara på varje individs unika egenskaper och se varandras olikheter som en tillgång. 

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

Utveckling pågår när varje barn:

  • Leker med olika barn i olika konstellationer
  • Uppvisar en nyfikenhet och ett intresse för andra kulturer 
  • Barnen själva vet att vi alla är bra på olika saker

Insatser för att nå målet

Arbetssätt och metoder.

Jag- och gruppstärkande lekar, skapande - målarrum, sånger. Vad vill barnen veta?

Ta hjälp av föräldrar! Ta hjälp av digitala hjälpmedel och litteratur. 

 

Barnens delaktighet genom hela processen

Barnintervjuer och återkommande samtal - barns tankar och funderingar kring andra människor, pedagogisk dokumentation - bilder i barnens höjd. 

Vårdnadshavares delaktighet

Information till föräldrar via brev/blogg om varför förskolan arbetar med valt dokumentation/ fokusområde. Kontinuerligt informera om arbetets utveckling via bloggen och aktivt bjuda in till dialog vid den dagliga kontakten. Aktivt ta hjälp av föräldrar och deras kunskap om t.ex sånger, ord. 

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

Då det kommer vara mycket olika personal under denna period behövs det utses en ansvarig som driver arbetet framåt. 

Utvärdering.

Bestäm för vem, på vilket sätt, när och ansvarig.

Pedagogerna genomför lämpliga BRUK-enkäter och barnobservationer. Analys av pedagogisk dokumentation och reflektionsprotokoll. Sammanställning och utvärdering planeras till bestämd vecka - v.44. Ansvarig utses för att driva utvärderingsområdet - Nathalie. Samtal med föräldrar och avstämning. Barnintervjuer. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: