Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska lå 20/21 åk 3 - Läsa! Skriva! Tala! Lyssna!

Skapad 2015-08-17 20:41 i Pepparedsskolan Mölndals Stad
Svenska årskurs 3
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk Bild Musik
Under trean kommer vi att arbeta mycket med olika texter i form av berättande texter, faktatexter, dikter, sånger, kapitelböcker, reklam, dramatik, sagor och myter mm.

Innehåll

 

Målet med undervisningen är att du ska

 •  komma i kontakt med olika sorters texter
 • utveckla din läsförmåga och ditt skrivande
 • lyssna,samtala och återberätta
 • ta del av och uttrycka dig med t.ex. bild, musik, drama

 

Det här ska vi göra:

 • Vi läser, lyssnar till, pratar om (analyserar) och skriver olika texter.
 • Du kommer att få lära dig vad som kännetecknar de olika texterna.
 • När du skriver kommer du att få skriva på dator/ipad eller för hand för att öva din handstil.
 • Öva på skillnaderna mellan tal- och skriftspråk.
 • Träna på att söka information i böcker, tidningar och på nätet.
 • Träna på att kritiskt granska olika texter t ex i reklam och på nätet.
 • Vi målar, dramatiserar, sjunger och dansar.
 • Vi tittar på någon filmatiserad berättelse och lär känna några olika författare.

Detta ska bedömas

Din förmåga att

 • läsa texten i läseboken/annan text med flyt, inlevelse och förståelse.
 • återberätta en läst text och göra kopplingar till dig själv.
 • skriva en text med läslig handstil.
 • ha tydlig inledning, handling och slut i dina berättelser.
 • använda stor bokstav, punkt/frågetecken/utropstecken i dina egna texter.
 • stava vanliga ord rätt.
 • förbättra dina berättelser med hjälp av datorn/ipaden.

Vad säger läroplanen?

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: