Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kända konstnärer

Skapad 2015-08-18 08:38 i Östlyckeskolan Alingsås
Du kommer under ht-16 fördjupa dig i en känd utländsk konstnärs liv. Du kommer att få lära en del om konstnärens liv, om hur han målade och skapade sina verk. Du kommer att få göra egna konstverk inspirerade av de tekniker konstnären använde sig av.
Grundsärskola 7 – 9 Bild
Kan vem som helst bli konstnär? Ja, det tror jag!

Vem vet - Kanske blir Du nästa Picasso.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att skapa bilder i olika konststilar.

Du kommer också att få möjlighet att utveckla din förmåga att tolka och analysera andras verk, både kända konstnärers och klasskamraternas.

Bedömning - vad och hur

Du kommer att bli bedömd i hur du använder dig av olika tekniker.

Du kommer också bli bedömd i hur delaktig du är när vi diskuterar de olika konstnärernas liv, och deras olika konststilar.

 

Undervisning och arbetsformer

På bildlektionerna kommer du att få titta på faktafilmer om de olika konstnärerna.

Du kommer även att titta på olika konstverk de gjort och diskutera dem med dina klasskamrater.

Du kommer att få måla som konstnären eller testa en speciell teknik som konstnären använt sig av.

 

Uppgifter

 • Henri Mattise

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över bilder,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-6
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  1-6

Matriser

Bl
Bedömningsmatris - Bild åk 7-9

MATRIS FÖR BILD

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
tekniker, framställa bilder
Har börjat hantera material och tekniker men måste öva mycket mer på det.
Är på väg att lära sig att hantera material och tekniker men måste öva mer.
Kan hantera material och tekniker. Den personliga stilen är på väg att utvecklas. Uppgifterna har en viss teknisk kvalitet.
Kan hantera material och tekniker på ett säkert sätt. Har hittat en personlig stil, använder och finslipar den. Uppgifterna är genomgående av hög teknisk kvalitet.
Självständighet
Behöver mycket hjälp, inspiration och råd och måste "puffas" igång med uppgiften. Måste ha tydliga individuella instruktioner.
Kan ibland behöva hjälp och inspiration för att komma igång. Vågar inte riktigt prova egna ideér. Kan följa instruktioner ett steg i taget.
Tar egna initiativ. Kommer med egna ideér men behöver råd och stöd för att våga genomföra dem. Kan följa instruktioner i flera steg.
Arbetar självständigt. Kan och vågar fullfölja sina egna ideér. Kan följa och utmana instuktioner
Variation, kreativitet
Provar sällan nya sätt att arbeta med färg, form , komposition eller material. Behöver hjälp med att hitta ideér om utförandet av uppgiften.
Gör försök till variation genom att ibland prova nya möjligheter med färg, form, komposition eller material. Använder mest andras ideér.
Varierar sig genom att hitta olika sätt att använda färg, form, komposition eller material. Har egna ideér och finner ibland oväntade lösningar.
Varierar sitt sätt att använda färg, form, komposition och material på nya aväntade sätt. Experimenterar, är villig att ta risker och ger arbetet en personlig prägel.
Samarbetsförmåga
Är sällan aktiv i gemensamt skapande eller vid diskussioner.
Är ibland aktiv i gemensamt skapande och vid diskussioner
Är aktiv i gemensamt skapande och vid diskussioner
Är mycket aktiv och drivande i gemensamt skapande och vid diskussioner.
Kommunicera med bilder
Har ett otydligt budskap i sitt arbete.
Har en tanke med budskapet i arbetet men det framgår inte för betraktaren utan förklaring
Har en klar tanke med budskapeti arbetet men ibland krävs en förklaring för betraktaren.
Har en klar tanke med budskapet i arbetet och det framgår tydligt till betraktaren.
Analysera, tolka, kritiskt
Kan göra enklare beskrivningar av bilder.
Kan göra enklare bildanalyser och tolkningar. Kan med hjälp kritiskt granska enklae bilder.
Kan göra bildanalyser som innehåller egna slutsatser och tolkningar. Förstår till viss del vad komposition, färg, form och text har för betydelse.
Kan göra bildanalysersom innehåller egna slutsatser, tolkningar och personliga reflektioner. Förstår vad färg, form och text har för betydelse. Kan kritiskt granska bilder.
Bild, kulturhistorisk allmänbildning
Har inte reflekterat över bild- och kulturhistoriska moment än.
Känner till några konstnärer och deras verk.
Känner till olika konstnärer, kan placera dem rätt i tiden och kan känna igen deras stil.
Kan hitta likheter och skillnader hos olika konstnärer och konststilar samt placera dem rätt i tid. Har inblick i aktuella kulturhändelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: