Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi: Växter ht-16

Skapad 2015-08-18 11:27 i Irstaskolan Västerås Stad
Du kommer under det här arbetsområdet att få möjlighet att lära dig mer om olika växter, både sporväxter och fröväxter, växters fortplantning och fotosyntesen. Vi kommer att arbeta med begrepp, genomföra fältstudier, laborationer och se på filmer.
Grundskola 7 – 9 Biologi

Du kommer under det här arbetsområdet att få möjlighet att lära dig mer om olika växter, både sporväxter och fröväxter, växters fortplantning och fotosyntesen. Vi kommer att arbeta med begrepp, genomföra fältstudier, laborationer och se på filmer.

Innehåll

Syftet med undervisningen:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll:

Repetera från årskurs 1 – 3

 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Repetera från årskurs 4 – 6

 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Årskurs 7  - 9

 • Ekosystemens energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

Det här kommer vi att göra:

 • Lektionsgenomgång från boken: Kapitel "Utan grönt inget liv”
 • Blommans delar  -  Laboration
 • Pollinering – Film
 • Introduktion växter – Film
 • Sporväxter  och fröväxter – Fältstudier
 • Introducera biologiska begrepp som biologisk mångfald, fotosyntes och evolution.

Hur kan du visa ditt lärande:

 • Ditt deltagande på lektioner
 • Ditt deltagande vid fältstudier
 • Dina dokumentationer 
 • Din Keynote
 • Ditt resultat på prov
 • Ditt resultat på läxor

Keynote-uppgiften: Sporväxter och fröväxter

Följande punkter ska finnas med i presentationen: 

 • Rubriker och olika styckeindelningar
 • Vem som har gjort arbetet. 
 • Fakta om mossor, ormbunkar och fröväxter 
 • Egna bilder på mossor, ormbunkar och fröväxter
 • Text om hur mossor, ormbunkar och fröväxter förökar sig.
 • En tabell med likheter och skillnader mellan mossor, ormbunkar och fröväxter.
 • Källor, dvs var har du hittat din fakta och motivering av dina val av källor. 

Bok- och länktips:

Böcker:

 • Biologiboken: s.44-45, s.55-65 
 • Lightboken: s.32-33, s.41-47

Länkar:

Filmer från SLI:

Efter avklarat arbetsområde ska du:

Inför provet ska du:

 • Veta att växter delas in i sporväxter och fröväxter.
 • Veta att sporväxterna var de första växter som utvecklades på vår jord och att fröväxterna kom långt senare.
 • Kunna ge exempel på olika sporväxter och på olika fröväxter.
 • Kunna ge exempel på några vanliga mossor.
 • Kunna ge exempel på några vanliga ormbunkar.
 • Kunna förklara vilka likheter och skillnader det är mellan sporväxter och fröväxter.
 • Kunna förklara blommans delar genom att använda begreppen, stjälk, foderblad, kronblad, ståndare, pistill, märke, ståndarknapp, pollen och nektar.
 • Kunna förklara hur sporväxter och fröväxter förökar sig.
 • Veta vem Carl von Linné var och kunna berätta vilken betydelse han har haft för vår tid.
 • Kunna förklara vad fotosyntes är och hur den fungerar genom att använda begreppen koldioxid, vatten, solenergi, klorofyll, kemisk reaktion, syre, druvsocker.
 • Förklara vilka ämnen som krävs för att fotosyntesen ska vara möjlig.
 • Förklara vilka ämnen som bildas vid fotosyntesen.
 • Kunna förklara betydelsen av fotosyntesen för oss människor och djur.
 • Kunna skilja på pollinering och befruktning.

I Keynote-uppgiften: Sporväxter och fröväxter

 • Kunna presentera information om fröväxter och sporväxter genom att skriva bearbetade texter och använda bilder och tabeller.
 • Kunna söka information om fröväxter och sporväxter i olika källor och även kunna förklara varför källorna är bra källor att använda till just den uppgiften. 

Redovisning sker:

 • Prov: 20 september
 • Inlämning av keynoteuppgiften: Mossor, ormbunkar och fröväxter: Samma datum som provet.

Matriser

Bi

Prov: Växter

Vid provet i biologi får du möjlighet att visa att du:
F
E
C
A
Begrepp
Har förmågan att använda naturvetenskapliga begrepp.
Du visar att du inte har tillräckliga kunskaper om biologins begrepp.
Du använder naturvetenskapliga begrepp i dina svar men ibland blir dina svar ej helt korrekta.
Du använder många naturvetenskapliga begrepp på ett oftast korrekt sätt i dina svar.
Du använder och visar stor förståelse för de naturvetenskapliga begreppen på ett korrekt sätt i dina svar.
Kunskap
Har förmågan att ta till dig och använda kunskap om olika växter för att förklara växters fortplantning och växters betydelse för fotosyntesen.
Du visar bristfällig kunskap om växter, växters fortplantning och fotosyntesen.
Du visar grundläggande kunskap om växter, växters fortplantning och fotosyntesen.
Du visar goda kunskaper om växter, växters fortplantning och fotosyntesen.
Du visar mycket goda kunskap om växter, växters fortplantning och fotosyntesen.
Resonemang
Har förmågan att resonera och att kunna använda din kunskap i nya sammanhang.
Du saknar eller har ett bristfälligt resonemang.
Du har ett enkelt resonemang.
Du har ett utvecklat resonemang.
Du har ett välutvecklat resonemang.

Bi

Keynote-uppgiften: Sporväxter och fröväxter

Genom redovisningen av din keynote om mossor, ormbunkar och fröväxter får du möjlighet att visa att du har förmågan att:
F
E
C
A
Källkritik:
Söka information om mossor, ormbunkar och fröväxter, bearbeta informationen och kritiskt granska dina valda källor.
Du saknar källhänvisning i ditt arbete eller/och du har inte motiverat dina val av källor.
Du har använt källor i ditt arbete och kan till viss del motivera dina val.
Du har använt flera olika källor men kan inte motivera dina val med underbyggda resonemang. Alt. Du har använt få källor men har motiverat dina val med underbyggda resonemang.
Du har använt flera olika källor i ditt arbete och har motiverat dina källor med underbyggda resonemang.
Presentera information:
Du kan presentera din dokumentation så att den passar till syfte och målgrupp.
Du har inte fått med allt innehåll som efterfrågas i uppgiften.
Du har skrivit enkla texter eller skrivit texter utan att bearbeta informationen till de flesta av arbetets delar.
Du har skrivit utvecklade och bearbetade texter till de flesta av arbetets delar.
Du har skrivit välutvecklade och väl bearbetade texter till alla arbetets delar.
Presentera information:
Du kan presentera din dokumentation så att den passar till syfte och målgrupp.
Du saknar bilder och tabeller i ditt arbete.
Du har använt dig av bilder och tabeller i ditt arbete.
Du har använt bilder och tabeller med viss anpassning till arbetet.
Du har använt bilder och tabeller med mycket god anpassning till arbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: