Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht åk 8

Skapad 2015-08-18 11:56 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Procent, bråk, potenser, algebra och mönster.
Grundskola 8 Matematik

Ska du låna pengar på banken, räkna ut vilken din månadskostnad blir eller ska du räkna ut hur långt det är till månen. Då är det bra om du kan använda begrepp och metoder som du lär dig om i detta arbetsområdet!

Du ska även lära dig hur man kan beskriva mönster matematiskt och lite mer om hur man räknar med bokstäver, dvs algebra!

Innehåll

 

 

Detta ska vi arbeta med:

 Kap 1, 2 & 3 i Y-boken

 •  uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform
 •  använda dig av sambandet mellan andel, del och det hela för att lösa vardagliga problem
 • utföra andelsberäkningar med huvudräkning, skriftliga metoder och miniräknare
 •  reflektera över jämförbarheten mellan andelar
 •  utföra beräkningar med ränta och räntesats i verkliga situationer
 • strategier för att jämföra storleken hos tal i bråkform
 • utföra beräkningar med de fyra räknesätten med tal i bråkform
 • reflektera över resultaten vid beräkningar med tal i bråkform
 • uttrycka tal i potensform 
 • teckna och tolka uttryck
 • skapa och tolka mönster samt beskriva dem med algebraiska mönster
 • teckna och förenkla uttryck med flera räknesätt, paranteser och tal i potensform
 •  värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i arbetsområdena

 

 

Så här arbetar vi, detta övar vi på genom:

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Praktiskt arbete
 • Övar på tal i matteboken Y kap 1, 2 & 3
 • Enskilt arbete och arbete i grupp

 

Dessa förmågor kommer jag att bedöma:

 • Hur du löser olika problem, på vilket sätt och hur tydligt du redogör för dem.
 • Hur du väljer och använder lämpliga matematiska metoder.
 • Hur du använder begrepp för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Hur du för matematiska resonemang.
 • Hur du kommunicerar genom förklaringar och redovisningar. 

 

Bedömningen av dessa förmågor kommer att ske vid:

 • Diskussioner
 • Inlämningsuppgifter
 • Skriftligt prov
 • Praktiska uppgifter

 

 

 För tidsplan när det gäller läxor, inlämningar och prov, se veckobeting för respektive klass.

Matriser

Ma
Annas

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Problemlösning
Löser olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Löser olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt
Löser olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt
Ny aspekt
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Ny aspekt
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder.
Ny aspekt
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val,resultat, rimlighet och olika tillvägagångssätt
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val, resultat,rimlighet och olika tillvägagångssätt
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val, resultat,rimlighet och olika tillvägagångssätt
Ny aspekt
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: