👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering och allemansrätten

Skapad 2015-08-18 13:15 i Stölletskolan Torsby
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Att kunna orientera är en värdefull kunskap, oavsett om man vill bli tävlingsorienterare eller inte. Att kunna förstå och följa en karta kan hjälpa dig i flera situationer när du är på okänd mark. Det kan vara allt från kartan i ett köpcentrum till kartan över en ny stad som du besöker. I orienteringen ska du lära dig vilket håll du håller kartan samt veta vad symbolerna på kartan betyder och veta och planera hur du ska ta dig från punkt A till punkt B.

Du kommer också få lära dig om rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Genom undervisningen  ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

Tid

v. 34-37 Orientering 

Centralt innehåll

Arbetssätt

 • Kartans uppbyggnad och symboler
 • Kart- och orienteringsövningar.
 • Skolgårdsorientering.  
 • Allemansrättens grunder, Naturvårdsverkets film samt diskussion.
 • Lekar, samarbetslekar och övningar utomhus.  
 • Friluftsdag i skogen med lingonplockning, grillning och lekar.

Bedömning

Eleven har uppnått målen i momentet orientering när den kan:

 • Visa att den kan identifiera enkla karttecken och symboler.
 • Klarar av en enklare orientering i par i närmiljön med hjälp av kartor.
 • Berätta något om allemansrätten.
 • Delta i aktiviteter utomhus.

Bedömning kommer att ske fortlöpande under idrottslektionerna genom observationer och muntliga diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6