👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäcktsresor

Skapad 2015-08-18 15:09 i Simrislundsskolan Simrishamn
Ett arbete med några europeiska upptäcktresande som har fått betydelse för historien.
Grundskola 5 Geografi Svenska Bild Svenska som andraspråk Historia Engelska
Ett arbete med några europeiska upptäcktresande som har fått betydelse för historien.

Innehåll

Bedömning

Vi bedömer :

 • din kunskap om dessa upptäcktsresande och deras betydelse för historien
 • din kunskap om några viktiga uppfinningar som banade väg för nya upptäckter.
 • din förmåga att förstå innebörden av historiska begrepp och använda dem i dina egna arbeten
 • din förmåga att framställa och analysera bilder
 • din förmåga att använda och förstå olika typer av kartor

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

 • studera kartor
 • se filmer
 • läsa olika texter på svenska och engelska
 • göra jämförelser
 • ha diskussioner och argumentationsövningar
 • lyssna på berättelser
 • använda och analysera kartor
 • digitala resurser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6