Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 5-9

Skapad 2015-08-18 20:46 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
LPP i Engelska för grundsärskolan.
Grundsärskola 7 – 9 Engelska
Vi använder språk för att tänka, kommunicera och lära. Kan vi flera språk har vi större möjligheter till kontakter och det ger oss större förståelse för andra sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagslivet.Kunskaper i engelska ökar därför våra möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv

Innehåll

Skolans syfte och mål

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga i engelska till att

 • kommunicera på engelska
 • lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia
 • tala och samtala i olika sammanhang
 • förstå innehållet i talad engelska och i olika texter
 • skriva text för olika syften
 • reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i områden där engelska används

Centralt innehåll = Det här skall du lära dig att

TALA och SAMTALA

 • Visa förmågan att samtala på engelska om vardagshändelser och andra bekanta, aktuella händelser
 • Visa förmågan att delta i dramatiseringar och rollspel
 • Visa förmågan att samtala om egna tankar och upplevelser
 • Visa förmågan att du kan berätta, beskriva och informera om ett ämne

LYSSNA och LÄSA

 • Visa förmågan till att lyssna på talad engelska och läsa texter från andra medier
 • Visa förmågan att lyssna och se dramatiserade berättelser och filmer för unga
 • Visa förmågan att läsa texter som förekommer i vardagslivet till exempel nyheter eller instruktioner
 • Visa förmågan att läsa berättande text till exempel sagor

SKRIVA

 • Visa förmågan att skriva beskrivningar och meddelanden

KULTUR och SAMHÄLLE

 • Visa förmågan att återge i samtal vardagsliv i ett land där engelska språket används

Arbetssätt

TALA och SAMTALA

 • Genom att samtala om vardagshändelser
 • Genom att dramatisera och göra rollspel
 • Genom att samtala om tankar och upplevelser på engelska
 • Genom att berätta, beskriva och informera om olika ämnen

LYSSNA och LÄSA

 • Genom att lyssna och läsa olika texter
 • Genom att lyssna och se dramatiseringar och filmer'
 • Genom att läsa texter som förekommer i vardagslivet
 • Genom att läsa olika berättelser och sagor på engelska

SKRIVA

 • Genom att skriva olika texter på engelska

KULTUR och SAMHÄLLE

 • Genom att samtala om vardagsliv i engelsktaliga länder

Matriser

En
Kunskapskrav åk 7-9

för betyget E i slutet av årskurs 9
för betyget C i slutet av årskurs 9
för betyget A i slutet av årskurs 9
Genomförda momemt
Tal och samtal
Eleven kan i tal och samtal i olika situationer medverka i att uttrycka sig med ord, fraser och meningar.
Eleven kan i tal och samtal i olika situationer uttrycka sig sammanhängande på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan i tal och samtal i olika situationer uttrycka sig sammanhängande på ett väl fungerande sätt.
Redogöra för innehållet
Eleven kan medverka i att redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska och texter som består av bekanta ord.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska och texter som består av bekanta ord.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i sammanhängande talad engelska och texter som består av bekanta ord.
Skriva
Eleven kan också medverka i att skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
Eleven kan också på ett väl fungerande sätt skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
Livsvillkor, familjeliv och vardag
Eleven bidrar till resonemang om livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
Eleven för enkla resonemang om livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
Eleven för välutvecklade resonemang om livsvillkor, familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.

En
Engelska åk 4-6

Lyssna och läsa: reception

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Utifrån någon given frågeställning **medverkar** eleven i att redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.
Utifrån någon given frågeställning kan eleven på ett **delvis fungerande** sätt redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.
Utifrån någon given frågeställning kan eleven på ett **väl fungerande** sätt redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.

Tala och samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan i tal och samtal om något elevnära ämne **medverka** i att uttrycka sig med ord och fraser
Eleven kan i tal och samtal om elevnära ämnen uttrycka sig med ord och fraser på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven kan i tal och samtal om elevnära ämnen uttrycka sig med ord och fraser på ett **väl fungerande** sätt.

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan **medverka** i att uttrycka sig med ord och fraser.
Eleven kan också skriva ord på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven kan också skriva ord på ett **väl fungerande** sätt

Kultur och samhälle

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven **bidrar** till resonemang om familjeliv och vardag i någon del av världen där det engelska språket används.
Eleven för **enkla** resonemang om familjeliv och vardag i någon del av världen där det engelska språket används.
Eleven för **välutvecklade** resonemang om familjeliv och vardag i någon del av världen där det engelska språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: