Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bergsbruket

Skapad 2015-08-19 10:02 i Apalbyskolan Västerås Stad
Veckorna 35-38 ska vi arbeta med kapitlet om Bergsbruket i historieboken Levande historia 6.
Grundskola 6 Historia

Vi kommer att lära oss om hur det var att arbeta i gruvor för länge sedan och om hur de som bestämde i Sverige tävlade om att ta makten över den lönsamma gruvbrytningen. Vi kommer att också att fundera mycket på skillnader mellan livet för människor då och nu.

Innehåll

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer att utgå från läroboken Levande historia 6 (sid 46-57).

Arbeta med frågor och gemensamma genomgångar/uppföljningar.

Vi kommer också att se en film om Sala silvergruva och åka dit på ett studiebesök. Detta besök blir av 8/9.

Vi avslutar med ett prov.

Tips för planering:

V.34 Arbeta med sid 46-47 och svara på frågor.

V.35 Arbeta med sid 48-51 och svara på frågor.

V.36 Arbeta med sid 52-55 och svara på frågor.

V.37 Prov

 

Avsnitt 2

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Bedömning

Ni visar vad ni har lärt er genom att delta aktivt vid gemensamma diskussioner/genomgångar och på det avslutande provet.

Matriser

Hi
Kunskapskrav Historia

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & Handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser an samhällsförändringar och människors levnads villkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser an samhällsförändringar och människors levnads villkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och till väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser an samhällsförändringar och människors levnads villkor och handlingar.
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: