Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva åk 2

Skapad 2015-08-19 15:18 i Surteskolan Ale
Under läsåret 2015/16 kommer vi jobba med det här.
Grundskola 2 Svenska
...

Innehåll

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Förmågor som ska utvecklas

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Mål som ska uppnås

 • Göra mellanrum mellan orden.
 • Använda stor och liten bokstav, punkt och frågetecken.
 • Kan skriva olika typer av texter, t.ex. saga, dikt och brev.
 • Kan skapa texter där ord och bild hör ihop.
 • Kan skriva med läslig handstil och på dator.
 • Kan läsa igenom och förtydliga sina texter.

Vi ska träna kunskaperna kring

 • Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden, ta emot tips av kompis och kunna ge tips tillbaka.
 • Handstil, att forma bokstäverna så texten blir läslig. Skrivstil för de som vill.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Berättande texters uppbyggnad och innehåll.

Så här tränar vi kunskaperna

 • Skriva olika typer av texter, t.ex. saga, dikt, dagbok och brev.
 • Skriva med hela meningar och använda stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Rita bilder som hör ihop med texterna.
 • Jobba med Diamantjaktens arbetsbok där vi t.ex. tränar på att skriva svar med hel mening, skriva berättelser, använda skiljetecken.
 • Göra egna böcker och berättelser på dator.
 • Dramatisera berättelser med början, händelse, problem och slut.
 • Skriva sagor gemensamt, parvis och i grupp.
 • Skriva muntligt med skiljetecken.
 • Skriva tydligt så att det går att läsa och skriva på dator.
 • Läsa igenom texter och kunna förbättra dem.
 • Ta emot råd hur man kan förbättra sina texter och kunna ge råd till andra om hur deras texter kan bli bättre.

Detta ska bedömas

 • Att du gör mellanrum mellan orden.
 • Att du använder stor och liten bokstav, punkt och frågetecken.
 • Att du kan skriva olika typer av texter, t.ex. saga, dikt, dagbok och brev.
 • Att du kan skapa texter där ord och bild hör ihop.
 • Att du kan skriva med läslig handstil och på dator.
 • Att du kan läsa igenom och förtydliga dina texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: