Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Virka

Skapad 2015-08-20 16:11 i Nolbyskolan Alingsås
Nu ska du få lära dig att virka! När du lärt dig grunderna kan du virka allt möjligt roligt som mössor, armband, hundar, monster. Bara fantasin sätter stopp!
Grundskola 5 – 6 Slöjd
Virkning! Vad är det? Hur gör man? Vad kan det bli?

Innehåll

Övergripande mål:

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,

Kursplanemål:

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Konkretiserade mål:

Du ska få möjlighet att:

 • öva på att följa/använda arbetsbeskrivningar
 • prova på olika redskap som hör till virkningen
 • få kunskap om en "gammal" teknink och vårt nordiska kulturarv
 • lära dig tekniken att virka
 • öva på att prata om ditt arbete och värdera resultatet

Bedömning:

Jag kommer att bedöma hur du:

 • använder arbetsbeskrivningar/instruktioner
 • använder dig av verktyg och material
 • hanterar tekniken virkning
 • berättar om din arbetsinsats och den färdiga virkningen

6. Undervisning:

Vi kommer att gå igenom om virkning, bl.a hur länge tekniken funnits, vilka som virkar och virkade när tekniken var ny, vilka redskap och material man använder då man virkar. Sen får du lära dig grunderna i virkning; luftmaskor, fasta maskor, ev stolpar. Du kan virka bara en provlapp och göra något av den eller virka en sak, t ex mössa, boll, grytlapp. Till hjälp har vi beskrivningar, filmer och bildspel och instruktioner via dator. När virkningen är klar ska du redovisa ditt arbete.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Sl  4-6
  Slöjden i samhället Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: