Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anpassningar i olika naturmiljöer åk 6

Skapad 2015-08-20 16:39 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 6 Geografi Biologi
Vi kommer att jobba med djur och växters anpassning i naturen samt olika naturtyper i världen.

Innehåll

Inledning

I ämnena biologi och geografi får vi träna oss på att använda våra kunskaper till att granska information, göra undersökningar och uttrycka vad vi tycker inom biologins och geografins ramar. Vi lär oss begrepp, modeller och teorier som är typiska för dessa ämnen och som kan hjälpa oss att beskriva och förklara hur saker hänger ihop, under denna period som handlar om livet i hela världens olika naturmiljöer.

Syfte

Konkretiserade mål

 • Du ska känna till biologisk mångfald
 • Du ska känna till vad en näringskedja är och kunna ge ett exempel på en näringskedja i olika naturmiljöer
 • Du ska känna till och ge exempel på hur djur och växter har anpassat sig.
 • Du ska känna till människans påverkan.
 • Du ska känna till världsdelarna och dess naturtyper

 

 

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:

Läsa fakta från olika källor; böcker, internet tidningar mm
Skriva kortare faktatexter, samt argumenterande texter där du ska ta ställning i olika frågor.
Se filmer
Diskussion och resonemangBegrepp

 • Biologisk mångfald
 • Anpassning till miljön
 • Revir
 • Stäpp
 • Savann
 • Dvala
 • Polarområde
 • Ekvatorn
 • Tundra
 • Naturtyper

Vad ska bedömas?

Jag kommer att bedöma dig utifrån:

 • ditt engagemang i diskussioner och resonemang
 • ditt resultat på diagnoserna
 • att du kan och kan förklara olika begreppKopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6

Matriser

Bi Ge
Anpassningar i naturen - Biologisk mångfald

Nivå 1
Du behöver stöd för att klara av:
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Biologisk mångfald
 • Bi
Du har kännedom om vad biologisk mångfald är och ger ett exempel
Du kan förklarar vad biologisk mångfald är och ger minst två exempel.
Du förklarar utförligt vad biologisk mångfald är och ger minst två exempel och utvecklar ditt svar
Näringskedjor
 • Bi  4-6
Du har kännedom om vad näringskedjor är och ger exempel.
Du kan förklarar vad näringskedjor är och ger exempel.
Du förklarar utförligt vad näringskedjor är och ger exempel.
Människan påverkan på olika naturtyper
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Du kan ge exempel på hur människan kan påverka olika naturtyper.
Du kan förklara och ger exempel på hur människan kan påverka olika naturtyper.
Du kan utförligt förklara och ger exempel på hur människan kan påverka olika naturtyper.
Djurens anpassning av liv i olika livsmiljöer
Djurens och växternas anpassning av liv i olika livsmiljöer
 • Bi  4-6
Du kan ge exempel på hur djur och växter har anpassat sitt liv efter olika livsmiljöer.
Du kan förklara och ger exempel på hur djur och växter har anpassat sitt liv efter olika livsmiljöer.
Du kan utförligt förklara och ger exempel på hur djur och växter har anpassat sitt liv efter olika livsmiljöer.
Världsdelarna
Du kan namnen på de flesta världsdelarna och peka ut de på en karta
Du kan namnen på alla världsdelarna samt peka de flesta av dessa på en karta
Du kan namnen på alla världsdelarna och med säkerhet peka ut dessa på en karta.
Naturtyper - Karta
Du kan namnen på ett par naturtyperna och peka ut de på en karta
Du kan namnen på alla naturtyper samt peka ut de flesta av dessa på en karta
Du kan namnen på alla naturtyperna och med säkerhet peka ut dessa på en karta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: