Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i vår vardag

Skapad 2015-08-20 21:00 i Kompassenskolan Öckerö
Konstruktion, byggnation, beskrivning
Grundskola 3 Teknik

Har du någon gång tänkt på att nästan allt som du använder är det någon som har uppfunnit eller kommit på? En del uppfinningar har hämtat inspiration från naturen och en del uppfinningar har uppkommit ur ett behov. Men hur fungerar de? Varför fungerar de? Hur är de uppbyggda? Kan de göras bättre? Dessa är stora frågor som vi ska försöka få svar på under den här korta kursen.

Innehåll

Mål(syfte)

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin/sitt;

tekniska kunnande

utveckla kunskaper om tekniken i vardagen

utveckla förståelse om teknikens historiska utveckling

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Läroplansanknytning

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Så skall du arbeta

Vi lär oss genom att:

 • Lyssna vid genomgångar och filmvisning
 • Diskutera i helklass och i grupp
 • Pröva stabilitet och form genom att bygga med olika material
 • Utvärdera vårt arbete - kanske kan vi göra på ett annat sätt för att konstruktionen ska bli bättre?
 • Skriva ner, rita av eller på annat sätt dokumentera vårt arbete
 • Konstruera egna bilar av mjölkkartong
 • Göra olika uppgifter med robotar Blue-bots

Vi kommer att bedöma

din förmåga att;

kunna lyssna på genomgång

kunna läsa en instruktion

pröva dig fram till en bra konstruktion

lösa ett givet problem genom samarbete och tanke

kunna dokumentera ditt arbete


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: