Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1-3

Skapad 2015-08-22 20:18 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Innehåll

Kursplanens syfte

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Du ska utveckla dina motoriska rörelser.
Du ska kunna delta i enkla lekar och följa dess regler.
Du ska kunna samarbeta med dina kamrater.
Du ska förstå och kunna följa enkla instruktioner och regler.
Du ska kunna röra dig till musik.


Undervisning/arbetssätt

Du kommer att:
träna din motorik i olika övningar t ex hoppa, springa och olika redskapsbanor.
leka olika lekar och följa dess regler.
träna på samarbete.
träna på att ta muntliga instruktioner.
röra dig till musik på olika sätt.

Kommer att bedöma/dokumentation

Det här ska du kunna när du slutar åk 3.

Rörelse:
Delta & anpassa rörelser: Hur du behärskar din kropp när du t ex genomför olika idrotter, lekar, redskapsbanor, balans och gymnastikövningar. Hur du lyssnar till instruktioner och regler och sedan följer dessa. 
Takt & rytm: Hur du rör dig till musik och hur du utför enkla danser.
Simma: Att du kan simma enligt givna längder med valfritt simsätt och given längd med ryggsim. I Åk 3 är det 50 m bröstsim och 25 m ryggsim 25 m.

Hälsa & livsstil:
Samtala om aktivitet, hälsa & förmåga: Hur du kan redogöra för hur du upplever olika rörelseaktiviteter, t ex att du är trött och svettig för att du ansträngt ditt hjärta och muskler. Hur du kan redogöra för hur motion och rätt kost påverkar vår hälsa.
 

Friluftsliv & utevistelse:
Anpassa aktiviteter ute: Hur du genomför olika aktiviteter i natur och utemiljö. Hur du kan redogöra för allemansrättens regler.
Orientera sig: Hur du kan orientera dig i närmiljön genom att använda en karta. Att du känner igen de vanligaste karttecken och att du kan våra väderstreck.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: