Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik med Matteborgen 5A som grund

Skapad 2015-08-23 19:15 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Vi kommer under höstterminen att jobba med matematik som handlar om stora tal, geometri, decimaltal, vikt & volym samt tabeller och diagram. Vi kommer också att arbeta med problemlösning enskilt och i grupp.
Grundskola 5 Matematik

För att nå målen för arbetsområdena så kommer vi att variera undervisningen i matte genom att lösa olika matematiska problem i grupp, enskilt, praktiskt och skriftligt. Jobba med praktiska vardagsnära uppgifter samt den praktiska tallinjen i bråkform, decimalform och med heltal. Prata matte genom att kommunicera och argumentera hur man kommer fram till olika resultat. Arbeta enskilt med uppgifter på stimulerande nivå. 

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Vi ska arbeta med

Läsa och skriva tal upp till 1 000 000,

Omvandla längd, vikt och volym

Storleksordna och beräkna decimaltal

Tolka och läsa av tabeller och diagram

Praktiska uppgifter med geometriska former (visa mig ett hörn)

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Mål

Varje kapitel har egna mål som vi arbetar med under veckorna fram till ett nytt diagnostiskt prov. Vi jobbar även med alternativa uppgifter utanför boken. 

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur väl eleven har uppnått målen utifrån det vi arbetat med under hösten. Bedömningen sker löpande med muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter.

 

Matriser

Ma
Matteborgen 5A

Stora tal
Inom talområdet 0-1 000 000
Du kan till viss del läsa, skriva och storleksordna tal upp till 1 miljon samt addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
Du kan läsa, skriva och storleksordna tal upp till 1 miljon samt addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
Du kan med säkerhet läsa, skriva och storleksordna tal upp till 1 miljon samt addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
Geometri
Omkrets, area och skala
Du kan till viss del beräkna area och omkrets på enklare geometriska former samt förstå och använda skala
Du kan beräkna area och omkrets på enklare geometriska former samt förstå och använda skala
Du kan med säkerhet beräkna area och omkrets på enklare geometriska former samt förstå och använda skala
Decimaltal
Heltal, tiondel och hundradel
Du kan till viss del förstå och storleksordna decimaltal samt beräkna enklare decimaltal med addition och subtraktion
Du kan förstå och storleksordna decimaltal samt beräkna enklare decimaltal med addition och subtraktion
Du kan med säkerhet förstå och storleksordna decimaltal samt beräkna enklare decimaltal med addition och subtraktion
Vikt och volym
När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna
Jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
Växla mellan olika volymenheterna.
Jämföra och använda enheterna Kilogram, hektogram och gram.
Växla mellan olika viktenheterna
Tabeller och diagram
När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna
Använda en tidtabell
Läsa av och förstå linjediagram och cirkeldiagram
Rita linjediagram
Räkna ut medelvärde
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: