👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4

Skapad 2015-08-24 12:32 i Jutarumsskolan Halmstad
På engelskan kommer vi att arbeta med boken Magic 4.
Grundskola 4 Engelska
På engelskan kommer vi att arbeta med det engelska språket på olika sätt, b.la. genom att läsa, tala och lyssna på engelska.

Innehåll

Engelsksaundervisning åk 4

Under 4:an kommer vi bl.a. att arbeta med boken Magic 4, den engelska grammatiken, tala engelska, lyssna på engelska, läsa engelska, skriva på engelska mm. Du kommer att få utveckla din förmåga att lyssna och förstå, prata, läsa och skriva engelska.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

...kunna läsa och förstå enkla texter och instruktioner
...kunna lyssna och förstå muntliga enkla instruktioner 
...kunna formulera enkla meningar och kortare texter.
...kunna prata och berätta t.ex. om dig själv och dina intressen på engelska, elevnära ämnen, djur mm.

Undervisningens innehåll

Vad?

Läsa enkla texter, främst från Magic 4 Classbook.
Lyssna på talad engelska från olika delar av världen bl.a. från hörövningar i Workbook och Newsreel Easy.
Skriva enkla texter av olika slag ( beskrivningar, dialoger, brev, faktatext).
Tala engelska så mycket som möjligt ( i par, smågrupper, "bikupa", enskilt och i talkör osv.)
Utöka ordförrådet genom att träna in glosor, läsa och skriva texter.
Träna på hur språket är uppbyggt (grammatiska regler): am/are/is, plural/singular, he/she/it, bestämd/obestämd artikel.

Hur?

Vi arbetar enskilt, i par, smågrupper, talkörer och läser i "bikupa". Vi ser på filmer, leker lekar, använder spel och dramatiserar dialoger. 

 

Detta kommer bedömas

Under året kommer bedömningen att koncentreras kring din förmåga att:
- prata och berätta om olika ämnen i undervisningen, t.ex. dig själv, intressen, texter vi läser mm.
- förstå vad andra säger (lyssna på och förstå muntliga instruktioner och förstå innehållet i en film eller uppläst berättelse.)
- förstå innehållet i en text
- kunna skriva meningar och kortare texter
- kunna samtala ( ställa frågor och svara på enkla frågor).

Bedömningen sker löpande på engelsklektionerna och sammanfattas i ett skriftligt omdöme.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6