Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik/naturvetenskap Skruttet augusti 2015

Skapad 2015-08-24 14:51 i Höjdens förskola Färgelanda
Matematik i närmiljön
Förskola
Matematik i närmiljön

Innehåll

Mål från styrdokument

Se nedan

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Utifrån observationsmaterialet MIO behöver vi arbeta med:

*Pekräkna och ramsräkna

*Mönster

Utifrån kommunens prioriterade mål kommer vi arbeta med utomhuspedagogik:

*Barnen ska tycka att det är roligt/spännande att vara utomhus

*Barnen ska få kännedom om vanliga växter och träd

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

Utveckling pågår när varje barn:

*spontant ramsräknar

*kan hantera tärningsspel adekvat

*När barnen självmant skapar eget mönster

*När barnen spontant efterfrågar att få gå till skogen

*När de självmant berättar vad det är för träd eller växter

 

Insatser för att nå målet

*Gå till skogen/närmiljön flera gånger/vecka

*Mattelekar utomhus

*Sånger och ramsor

*Låta barnen få kännedom om träd och växter

 

Barnens delaktighet genom hela processen

Barnintervjuer, pedagogisk dokumentation, återkommande samtal och barnens intresse.

Vårdnadshavares delaktighet

Information till föräldrar via brev/blogg om varför förskolan arbetar med valt dokumentation/ fokusområde. Kontinuerligt informera om arbetets utveckling via bloggen och aktivt bjuda in till dialog vid den dagliga kontakten.

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

Planera och organisera vad vi ska göra med gruppen varannan vecka.

Utvärdering.

Bestäm för vem, på vilket sätt, när och ansvarig.

Ex. Pedagogerna genomför lämpliga BRUK-enkäter och barnobservationer. Analys av pedagogisk dokumentation och reflektionsprotokoll. Sammanställning och utvärdering planeras till bestämd vecka. Ansvarig utses för att driva utvärderingområdet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: