Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik för livet

Skapad 2015-08-24 20:32 i Östra Karups skola Båstad
Matematik för särskolan med inriktning på matematik i vardagen.
Grundsärskola 6 Matematik
Under tiden fram till novemberlovet kommer vi att arbeta med att lösa matematiska problem som vi stöter på i vardagen och fundera över rimligheten i våra lösningar.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte lösa matematiska problem,
 • Ma
  Syfte använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
 • Ma
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-6
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler.
 • Ma  1-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.
 • Ma  1-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-6
  Tid och pengar Enheter och uttryck för tid, till exempel minut, igår, vecka.
 • Ma  1-6
  Tid och pengar Mäta och utrycka tid, till exempel med klocka.
 • Ma  1-6
  Tid och pengar Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt
 • Ma  1-6
  Sannolikhet och statistik Undersökningar i för eleven bekanta situationer. Tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat, såväl med som utan digitala verktyg. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.
 • Ma  1-6
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.

Undervisning, för att nå målen kan du:

Använda dig av konkret material för att lösa matematiska problem.

Förklara hur du löst matematiska problem med ord, bilder, konkret material eller uträkningar.

Efter varje lösning, fundera över om din lösning är rimlig.

Träna på klockan och säga hur mycket klockan.

Ta reda på vad saker kostar och jämföra priser.

 

 

Mål och bedömning

Här kan vi skriva hur de ska visa sin kunskap samt de konkretiserade målen: 

När vi är klara med detta ska du kunna:

Lösa enkla matematiska problem som du stöter på i vardagen.

Läsa av information som behövs för att lösa matematiska problem i vardagen.

Göra en tabell eller ett diagram.

Göra enkla additions och subtraktionsuppgifter med tal mellan 0-100. Lösa dem med hjälp av konkret material eller miniräknare.

Kunna säga om en lösning är rimlig eller inte.

Kunna använda ord, begrepp och symboler på rätt sätt.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
 • Ma  E 6
  Eleven kan också medverka i att avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
 • Ma  E 6
  Eleven bidrar till att beskriva informationen i någon tabell eller något diagram.
 • Ma  E 6
  Dessutom medverkar eleven i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 – 100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder.
 • Ma  E 6
  Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
 • Ma  E 6
  Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
 • Ma  E 6
  Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: