Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lackarebäcksskolans LPP - NO skogen och naturen, lå 2015-2016

Skapad 2015-08-25 09:48 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
NO/skogen och naturen på hösten, årskurs 4, HT-2015
Grundskola 4 Biologi
Vi ska under några veckor arbeta med skogen och naturen på hösten. Vi kommer bland att annat läsa om: Vad händer med ett dött djur i skogen? Vad har vi för typer av skogar i Sverige? Hur fungerar en näringskedja? Vad är skillnaden på ett rovdjur och ett bytesdjur? Varför fäller träden sina löv på hösten? Vart flyttar fåglarna?

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa i grundboken "Koll på NO" och arbeta i aktivitetsboken.
 • Observera när vi är ute i naturen.
 • Se på film.
 • Göra experiment tillsammans.
 • Titta på delar av nationella proven i NO för åk 6.

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Bi  E 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Bi  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
 • Bi  E 6
  Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Utvärdering (frågor som eleverna kan svara på i kommentarsfältet under /efter arbetet)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: