Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 5 -vt20

Skapad 2015-08-25 12:25 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Övergripande planering för religion åk 5 - ht 16
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Under åk 5 kommer vi att titta närmare på världsreligionerna Judendom och Islam.

Innehåll

Under arbetet med religion under åk 5 kommer fokus att ligga på Judendomen och Islam.

Vi arbetar utifrån läromedelsboken Utkik - Religion, vi kommer även att se på film och att arbeta med olika digitala källor.

Vi kommer att läsa texter gemensamt och enskilt och följa upp med olika uppgifter, exempelvis diskussioner och skriftliga uppgifter.

Under arbetets gång kommer vi att ha två skriftliga läxförhör, ett om Judendom och ett om Islam.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: