Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd år 9 ht-15/vt-16 Milstensskolan

Skapad 2015-08-25 13:42 i Pysslingen Skolor Milstensskolan Pysslingen
Grundskola 9 Slöjd
...

Innehåll

Övergripande mål


Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll

 

Kopplingar till läroplan

 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
 • Sl  7-9
  Slöjden i samhället Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
 • Sl  7-9
  Slöjden i samhället Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

För elever och föräldrar

Här kan elever och föräldrar ta del av:


 • Mål för undervisningen
 • Undervisning och examinationen
 • Bedömningen

Offentliga rummet med konst som inspiration och/eller produktdesign, tillämpa karvsnitt

När du utvärderar läser du igenom alla kunskapskrav 1-8. Beskriv hur du tänkt och gjort samt varför. Om du har övervägt olika alternativ så förklara dina tankar.

Ansvar

1. Förmågan att lyssna uppmärksamt vid genomgångar och på kamrater. Förmågan att räcka upp handen och delta aktivt i diskussioner. Förmågan att driva ditt arbete framåt genom att välja bra strategier. Förmågan att städa efter dig och se till att salen lämnas i fint skick. Förmågan att lämna in läxor och göra klart uppgifter i tid.

Planera

2. Idéutveckling- Förmågan att utveckla egna ideér utifrån erfarenheter och inspirationskällor samt berätta om/hänvisa till dessa. Förmågan att visa ideér i tydliga skisser som innehåller bild/bilder och visar färger.

3. Instruktioner- Förmågan att följa och utföra instruktioner både skriftliga och muntliga. Förmågan att tillverka tydliga och strukturerade planeringar som innehåller skala samt material- och verktygslistor.

Arbeta

4. Arbetssätt och tekniker- Förmågan att välja lämpliga tekniker för arbetet, att använda verktyg och redskap på ett säkert och lämpligt sätt med precision. 

5. Tillvägagångssätt- Förmågan att välja lämpliga lösningar för kvalitet, hållbarhet och miljö. Förmågan att förklara detta i din utvärdering.

6. Experimentera-Förmågan att prova flera olika tekniker och material för att resultatet ska bli funktionellt och vackert.

Utvärdera 

7. Tolka- Förmågan att tolka föremålets budskap utifrån egna erfarenheter samt olika kulturer.

8. Arbetsprocess- Förmågan att benämna maskiner, tekniker, verktyg och redskap med rätt namn. Förmågan att välja lämplig svårighetsgrad. Förmågan att berätta om sin egen arbetsprocess och kommentera både styrkor och utvecklingsmål.

 

Examination- Muntlig presentation för gruppen, dokumentera ( fota varje lektion) och utvärdera i det delade dokumentet.

Du ska tillverka ett föremål som innehåller flera olika material och/eller tekniker.

 

Syfte och långsiktigt mål:

 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

Uppgiften:

Konkretiserade mål:

Vad ska du tillverka för det offentligarummet och/eller en produk. Vad ska du göra? och värför valde du den inriktning du valde, motivera?

Skiss/ritning på 2-3 ideér som du tar bild på och lägger i uppgiften. Matematiska beräkningar, model på arbete, lägg in bild.

Vilka 2-3 ideér har du övervägt mellan men valt att ta bort, och motivera i skrift varför valde du bort dom du valt bort? och varför valde du den du till slut valde?

Hur påverkas helhetsintrycket av dina färg och formval? Hur önskar du att det påverkar  betraktaren eller användaren/kunden?

 

Produktdesign;

*Hur kommer just din produkt tillfedställa kunden?

*Varför ska kunden köpa just den här produkten? Vilka  behov blir tillfredställda?

*Hur har du tänkt att marknadsföra din produkt?

 

Offentligarummet;

*Vilken känsla vill du att betraktaren ska känna när han/hon ser på ditt verk?

*Vad har du för budskap med just den val av from, färg, text, utformande som du valt?

*Vad har du valt för plats till ditt verk att stå på och varför just den platsen?

*Har ditt val av plats betydelse för ditt verk? eller kan den stå vad som helst och varför      motivera ditt svar.

 

Vart har du fått inspiration ifrån? Hänvisa till källor/bilder

Skriv en MATERIALLISTA om vilka olika material du har tänkt att använda och hur mycket material du behöver.

Skriv en VERKTYGSLISTA  på vilka verktyg du tror att du kommer att använda i ditt arbete.

 

Sömnadstekniker i läder mm

När du utvärderar läser du igenom alla kunskapskrav 1-8. Beskriv hur du tänkt och gjort samt varför. Om du har övervägt olika alternativ så förklara dina tankar.

Ansvar

1. Förmågan att lyssna uppmärksamt vid genomgångar och på kamrater. Förmågan att räcka upp handen och delta aktivt i diskussioner. Förmågan att driva ditt arbete framåt genom att välja bra strategier. Förmågan att städa efter dig och se till att salen lämnas i fint skick. Förmågan att lämna in läxor och göra klart uppgifter i tid.

Planera

2. Idéutveckling- Förmågan att utveckla egna ideér utifrån erfarenheter och inspirationskällor samt berätta om/hänvisa till dessa. Förmågan att visa ideér i tydliga skisser som innehåller bild/bilder och visar färger.

3. Instruktioner- Förmågan att följa och utföra instruktioner både skriftliga och muntliga. Förmågan att tillverka tydliga och strukturerade planeringar som innehåller skala samt material- och verktygslistor.

Arbeta

4. Arbetssätt och tekniker- Förmågan att välja lämpliga tekniker för arbetet, att använda verktyg och redskap på ett säkert och lämpligt sätt med precision. 

5. Tillvägagångssätt- Förmågan att välja lämpliga lösningar för kvalitet, hållbarhet och miljö. Förmågan att förklara detta i din utvärdering.

6. Experimentera-Förmågan att prova flera olika tekniker och material för att resultatet ska bli funktionellt och vackert.

Utvärdera 

7. Tolka- Förmågan att tolka föremålets budskap utifrån egna erfarenheter samt olika kulturer.

8. Arbetsprocess- Förmågan att benämna maskiner, tekniker, verktyg och redskap med rätt namn. Förmågan att välja lämplig svårighetsgrad. Förmågan att berätta om sin egen arbetsprocess och kommentera både styrkor och utvecklingsmål.

 

Examination- Muntlig presentation för gruppen, dokumentera ( fota varje lektion) och utvärdera i det delade dokumentet.

Du ska tillverka ett föremål eller modell av något som än anpassat för det offentliga rummet. Föremålet ska vara inspirerat av arkitektur, konst eller design.

Återvunnet och vackert

När du utvärderar läser du igenom alla kunskapskrav 1-8. Beskriv hur du tänkt och gjort samt varför. Om du har övervägt olika alternativ så förklara dina tankar.

Ansvar

1. Förmågan att lyssna uppmärksamt vid genomgångar och på kamrater. Förmågan att räcka upp handen och delta aktivt i diskussioner. Förmågan att driva ditt arbete framåt genom att välja bra strategier. Förmågan att städa efter dig och se till att salen lämnas i fint skick. Förmågan att lämna in läxor och göra klart uppgifter i tid.

Planera

2. Idéutveckling- Förmågan att utveckla egna ideér utifrån erfarenheter och inspirationskällor samt berätta om/hänvisa till dessa. Förmågan att visa ideér i tydliga skisser som innehåller bild/bilder och visar färger.

3. Instruktioner- Förmågan att följa och utföra instruktioner både skriftliga och muntliga. Förmågan att tillverka tydliga och strukturerade planeringar som innehåller skala samt material- och verktygslistor.

Arbeta

4. Arbetssätt och tekniker- Förmågan att välja lämpliga tekniker för arbetet, att använda verktyg och redskap på ett säkert och lämpligt sätt med precision. 

5. Tillvägagångssätt- Förmågan att välja lämpliga lösningar för kvalitet, hållbarhet och miljö. Förmågan att förklara detta i din utvärdering.

6. Experimentera- Förmågan att prova flera olika tekniker och material för att resultatet ska bli funktionellt och vackert.

Utvärdera 

7. Tolka- Förmågan att tolka föremålets budskap utifrån egna erfarenheter samt olika kulturer.

8. Arbetsprocess- Förmågan att benämna maskiner, tekniker, verktyg och redskap med rätt namn. Förmågan att välja lämplig svårighetsgrad. Förmågan att berätta om sin egen arbetsprocess och kommentera både styrkor och utvecklingsmål.

Examination- Muntlig presentation för gruppen, dokumentera ( fota varje lektion) och utvärdera i det delade dokumentet.

Du ska tillverka ett föremål som innehåller något återvunnet och du ska lägga minst två lektioner på dekoration.

 

Matriser

Sl
Slöjd kunskapskrav år 9

Matris slöjd kunskapskrav år 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ansvar
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Planera
Idéutveckling
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Planera
Instruktioner
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Arbete
Arbetssätt och tekniker
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Arbete
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Arbete
Experimentera
Du kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Utvärdera
Reflektion, färdigt arbete
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Utvärdera
Reflektion, arbetsprocess
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: