Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 6

Skapad 2015-08-25 14:08 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 6 Idrott och hälsa

Idrott och hälsa

Innehåll

Vi kommer att arbeta inom följande områden:


Hösten 2015

 • Friidrott utomhus. Höjdhopp, längdhopp, kast med lite boll, stafett, 1000m, 60m och kulstötning.
 • Friidrotts tävling 30/9 på Munkedalsskolan.
 • Simning (Öva simning 200 meter samt 50 meter på rygg).
 • Nätspel Till exempel: Tennis och badminton.
 • Skridskor (Vänja sig med isen, öva olika bromstekniker samt säkerhet på is).
 • Dans. Till exempel: Afrodance , Jenka och bugg.
 • Hinderbanor som över grovmotoriken/Gymnastik
 • Nya lekar och dess regler.

Våren 2016

 • Hälsa & livsstil (styrka & kondition) Samtala om hälsa & livsstil. Vad ska man äta för att må bra? Vad behöver man för att må bra? vänner, trygghet etc.
 • Lekar.
 • Bollsport exempel basket, fotboll & innebandy.
 • Friluftsliv. Allemansrätten, olika utomhus aktiviteter.
 • Säkerhet och livräddning. Badvett, solvett, båtvett.
 • Orientering (På Bruksskolan i Maj månad).

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Simning i mag- och ryggläge.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Matriser

Idh
Idrott & hälsa år6

Ämnesmatris Idrott & hälsa

På väg att nå mål
E
C
A
Rörelser i lekar, spel och idrotter
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt till aktiviteten.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett mycket bra sätt till aktiviteten.
Rörelse till musik
Du kan röra sig och dansa så att det passar ganska bra till musiken.
Du kan röra sig och dansa så att det passar bra till musiken.
Du kan röra sig och dansa så att det passar mycket bra till musiken.
Simning
Du kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg.
Du kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg.
Du kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg.
Diskussioner kring hälsa och fysisk förmåga
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Utomhusaktiviteter
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett ganska bra sätt till väder och plats och allemansrätten.
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett bra sätt till väder och plats och allemansrätten
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett mycket bra sätt till väder och plats och allemansrätten
Orientering
Du kan orientera ganska bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan orientera bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan orientera mycket bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Skador
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Livräddning
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: