Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik HT 16 åk 2

Skapad 2015-08-25 15:20 i Tångaskolan Falkenberg
Vi kommer att arbeta med talområdet 0-100, klockan och vikt
Grundskola 2 Matematik

Vi arbetar med matematik dagligen. Vi ska jobba med att lösa problem inom talområdet 0-100. Vi ska också arbeta med klockan och vikt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få arbeta med förmågan att:
Lösa matematiska problem inom talområdet 0-100, beskriva dina lösningar och strategier, beskriva talets värde i förhållande till varandra, använda huvudräkning (lilla plus,lilla minus, stora plus). Få förståelse för tid och vikt.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Bedömning - vad och hur

Du kommer att få beskriva dina matematiska lösningar muntligt, skriftligt och på räknespråket.
Du kommer att få visa att du automatiserat lilla plus, lilla minus och stora plus muntligt och skriftligt.
Du kommer att få berätta om talets värde i förhållande till varandra.
Du kommer att få väga olika saker och lära dig om olika viktbegrepp.
Du kommer att få visa att du kan klockan ( hel, halv, kvart i, kvart över).

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta praktiskt med talen upp till 100. Vi lägger tal och pratar om de olika positionernas värde.
Vi löser matteproblem enskilt och tillsammans. Vi berättar för varandra hur vi tänker och hittar olika strategier för att lösa uppgifterna. Vi ska träna på att tänka efter om svaret är rimligt.
 Vi färdighetstränar i matematikboken. Vi spelar spel för att öka förståelsen för talens uppbyggnad och för att få upp hastigheten i huvudräkning.
Vi kommer att jobba praktiskt med vikt och klockan.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: