Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 2 HT -16

Skapad 2015-08-26 15:31 i Tångaskolan Falkenberg
Vi kommer att arbeta med etiska samtal och kamratskap.Vi berör även demokrati och mänskliga rättigheter.Vi kommer att arbeta med pengar och pengars värde. Hur man tjänar dem och använder dem i en familj. Vi kommer också att komma in på hur det är att flytta inom ett land och mellan länder. Därefter ska vi lära oss mer om Falkenberg.
Grundskola 2 SO (år 1-3)

Vi kommer att arbeta med pengar och pengars värde. Hur man tjänar dem och använder dem i en familj. Vi arbetar med demokrati, etik och moral. Vi kommer också att komma in på hur det är att flytta inom ett land och mellan länder. Därefter ska vi lära oss mer om Falkenberg.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla dina kunskaper och förmågor gällande pengar, hur de används och deras värde.
Vi kommer att arbeta efter hur en familjs ekonomi kan se ut, vad man använder pengarna till.

Vi kommer att diskutera hur det är att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Vi lär oss om Falkenberg och jämför med andra delar av Sverige.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna:

känna till dina rättigheter och skyldigheter
berätta om några utgifter som en familj har varje månad
redogöra olika sätta att betala

Du ska veta någon anledning till att man flyttar inom ett land eller mellan länder.

Du ska känna till att vi bor i Falkenberg och känna till vad som kännetecknar vår stad.


Vi kommer bedöma dina kunskaper genom:
att du deltar och är aktiv på lektionerna (eftersom arbetet är diskussionsbaserat)

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • SO   3
  Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
 • SO   3
  Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:
läsa/skriva
rita och måla
se på film
diskutera och analysera

Du kommer att arbeta både enskilt och i grupp.
Vi kommer att prata och diskutera hur man kan få pengar, vad de ska användas till och på vilka sätt man kan betala. 

Vi kommer att hjälpas åt att lösa olika dilemman.

Reflektera över varför man flyttar genom samtal med andra.

Vi kommer att lära oss om Falkenberg.

 

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: