Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlan

Skapad 2015-08-26 19:51 i Gamla Förskolan Lekhagen Vaxholm Stad
Projektarbete
Förskola

Projektarbete Humlan, april 2016

Innehåll

Vad vet barnen om Humlor?

Barnen uppmärksammar humlorna som finns på gården nu, när våren kommit!

Vi visar filmen av  boken The Bumble bee Queen 

Vi bestämmer oss för att ta reda på det barnen kan idag om humlor, vi antecknar barnens svar och använder dessa som grund.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

Hur ser humlor ut?

Vi skapar humlor, valfritt teknik

Vi erbjuder att bygga/rita/måla humlor med de olika material som finns på avdelningen

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Vad vill vi visa och hur får vi Lpfö98(10) i projektet?

Transdisciplinär: vad ser vi  angående:

 • Naturvetenskap 
 • Teknik
 • Språk
 • Matematik
 • Normen och värden
 • Barns delaktighet och inflytande?

Gosedjuret "Humlis" flyttade in till och finns i lekrummet... träder fram till kalasfirande

Samtala kring humlorna som vi ser idag (tidig vår) i våra rabatter... följa upp det som växer på gården samt humlor som har ev. flyttat in till våra planteringslådor (mynta, citronmellis, oregano mm)

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Hur kan vi skapa delaktighet för barnen och dokumentera barnens förändrade kunnande?

Vi startar en dokumentationsvägg med odling och humlor i fokus

Koppla in till vårt arbete med Grön Flagg, arbete med odlingen i Vaxholms stad rapportera och dokumentera kontinuerligt...

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: